Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
studium:odborne_predmety:zae:vznik_indukovaneho_napatia

Vznik indukovaného napätia

Elektromagnetická indukcia je najrozšírenejší spôsob výroby elektrickej energie.

Elektromagnetickou indukciou meníme v elektrických strojoch mechanickú a magnetickú energiu na elektrickú. Elektromagnetickou indukciou vzniká v cievke najprv indukované napätie a v uzavretom obvode aj prúd.

Indukované napätie vzniká vo vodiči (cievke), ktorý sa pohybuje v mag. poli a pretína siločiary.

Ui = B . l. v [V; T,m,m/s]

B - indukcia l - dĺžka v - rýchlosť vodiča

Všeobecne sa elektromagnetická sila indukuje v cievke (vo vodiči) zmenou mag. toku. Zmenu toku ∅ môžeme dosiahnuť zmenou prúdu (transformátory), pohybom magnetu pri cievke (alternátor), pohybom cievky v mag. poli (dynamo).

Veľkosť Ui závisí od zmeny Φ - ΔΦ a od času Δt.

Ui = zmena toku / čas zmeny = ΔΦ / Δt [V; Wb, s]

Ui = (ΔΦ / Δt) . N — N - počet závitov cievky

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 6 / Včera: 6, Doteraz: 298

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/zae/vznik_indukovaneho_napatia.txt · Posledná úprava: 07/03/2021 19:22 od aix150