Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
studium:odborne_predmety:zae:zaklady_elektrochemie

Základy elektrochémie

Vedenie el. prúdu v kvapalinách.

Elektrolyty — kvapaliny, ktorými prechádza el. prúd. Nositeľmi el. náboja v elektrolytoch sú ióny - vzniká tak iónová vodivosť.

Disociácia (rozklad) NaCl

— vznikajú kladne nabité katióny (Na) a záporne nabité anióny (Cl).

Akonáhle sa ión dostane do elektródy, nastáva rekombinácia (vznik neutrálnych atómov). Pre malé prúdy platí v elektrolytoch:

Ohmov zákon: I = U/R [A; V,Ω]

I — prúd prechádzajúci obvodom U — napätie medzi elektródami R — odpor elektrolytu

Faradayove zákony:

1. Faradayov zákon:

Hmotnosť m látky vylúčenej na elektróde je úmerná súčinu stáleho prúdu I a času Δt za ktorý prúd prechádzal.

m = A.I.Δt

A — elektrochemický ekvivalent (kg.C-1)

A = číselnej hodnote hmotnosti látky ktorá sa vylúči na elektróde pri prenesení náboja 1C (coulomb).

2. A = 1/F. Mm/V

F-Faradayova konštanta

Mm-molekulové hmotnosti látok

V — oxidačné čísla

Elektrolýza:

 • je rozkladanie chem. látok prúdom
 • výroba niektorých kovov (Cu, Al, Fe); získavanie kyslíka a vodíka z vody, …

Elektrolytické pokovovanie (Galvanostégia) — ochrana niektorých kovov pred oxidáciou.

Galvanoplastika — zhotovovanie veľmi presných odtlačkov (gramofónne platne).

Elox — elektrolytické oxidovanie Al (izolačná vrstva).

Elektrolytická korózia — na povrchu kovov prilipnú nečistoty (Fe — hrdzanie).

Na kovových potrubiach v zemi elektrochemické javy zapríčinené Bludnými prúdmi.

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 570

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/zae/zaklady_elektrochemie.txt · Posledná úprava: 01/03/2021 07:06 od aix150