Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


sturovo_pero:2023

Štúrovo pero 2023

29. ročník celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov

Zvolen Krajská knižnica Ľ. Štúra
Štúrov Zvolen 2023 - XXXV. ročník

https://ssjh.sk/dokuwiki/doku.php/spravy/skolstvo/sturovo_pero-2022

„Nikto, kto len nie je k hrude zemskej priviazaný, kto len sám sebe nežije, nemôže byť bez novín,“ napísal Ľudovít Štúr vo svojom Ohlase o Slovenských národných novinách a Orlovi tatranskom 15. júna 1845. „Štúr bol od svojej mladosti presvedčený o veľkom spoločenskom vplyve novín a novinárstva. Uvedomil si tiež, aký veľký význam majú pre organizovanie a vedenie slovenského národného hnutia, ale aj pre upevňovanie spolupráce s príslušníkmi iných, najmä slovanských národov,“ zdôraznil prof. Fraňo Ruttkay vo svojom diele Ľudovít Štúr ako publicista a tvorca slovenskej politickej žurnalistiky. Ľudovít Štúr mal výnimočné postavenie v histórii slovenskej žurnalistiky.

Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/12288.pdf

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 2 / Včera: 1, Doteraz: 173

¯\_(ツ)_/¯

sturovo_pero/2023.txt · Posledná úprava: 27/04/2022 16:45 od aix150