Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
sturovo_pero:2023

Štúrovo pero 2023

29. ročník celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov

Zvolen Krajská knižnica Ľ. Štúra
Štúrov Zvolen 2023 - XXXVI. ročník


Vyhlásenie súťaže

Banskobystrický samosprávny kraj Krajská knižnica Ľudovíta Štúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Občianske spoločenstvo Štúrov Zvolen, Občianske združenie Štúrovo pero vyhlasujú v rámci XXXVI. Štúrovho Zvolena
29. ročník celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero 2023

Súťaž je vyhlásená pre kategórie:

1. stredoškolské časopisy
2. vysokoškolské časopisy
3. novinárske príspevky stredoškolákov
4. novinárske príspevky vysokoškolákov
5. online žurnalistika

Stredoškolské časopisy sa môžu zapojiť aj do súťaže o Cenu Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Uzávierka súťaže je 15. február 2023

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 21.-22.4.2023 v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene.

:!: https://www.kskls.sk/vyhlasenie-sturovho-pera.html


Ľ. Štúr

„Nikto, kto len nie je k hrude zemskej priviazaný, kto len sám sebe nežije, nemôže byť bez novín,“ napísal Ľudovít Štúr vo svojom Ohlase o Slovenských národných novinách a Orlovi tatranskom 15. júna 1845. „Štúr bol od svojej mladosti presvedčený o veľkom spoločenskom vplyve novín a novinárstva. Uvedomil si tiež, aký veľký význam majú pre organizovanie a vedenie slovenského národného hnutia, ale aj pre upevňovanie spolupráce s príslušníkmi iných, najmä slovanských národov,“ zdôraznil prof. Fraňo Ruttkay vo svojom diele Ľudovít Štúr ako publicista a tvorca slovenskej politickej žurnalistiky. Ľudovít Štúr mal výnimočné postavenie v histórii slovenskej žurnalistiky.

Portrét Ľudovíta Štúra od Jozefa Božetecha Klemensa z polovice 19. storočia
Portrét Ľudovíta Štúra od Jozefa Božetecha Klemensa z polovice 19. storočia, Jozef Božetech Klemens, Dostupné online

Referencie

Citované podľa: Štúr, Ľudovít (1954), „Ohlas o Slovenských národných novinách a Orlovi tatránskom“, in Ambruš, Jozef, Dielo v piatich zväzkoch, Zväzok I. (1. vyd.), Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry

Použitá literatúra

Rosenbaum, Karol, ed. (1984), „OROL TATRÁNSKI“, Encyklopédia slovenských spisovateľov, 2. zväzok: P – Ž (1. vyd.), Bratislava: Vydavateľstvo Obzor, str. 382-383

Ľudovít Štúr

 • Slovenskje národňje novini
 • Vznik novín Slovenskje národňje novini
 • Orol tatránski

Súvisiace príspevky

Súvisiace dokumenty

Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/12288.pdf
Zdroj: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/1691/Stur_Politicke-state-a-prejavy
Zdroj: https://www.slsp.sk/sk/nadacia
Zdroj: https://www.martinus.sk/?uItem=220764

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 274

¯\_(ツ)_/¯

sturovo_pero/2023.txt · Posledná úprava: 21/04/2023 07:33 od aix150