Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
tag:oznam:zaverecna_skuska_2023

Záverečná skúška 2023

08/06/2023 07:56 OZNAMY

Termín záverečných skúšok - riadny termín

III.D trieda

kód odbor trieda
2487H 01 autoopravár mechanik 3.D
2487H 02 autoopravár elektrikár 3.D
3678H inštalatér 3.D

Študijné voľno

Pred začiatkom konania ZS sa žiak tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni nezúčastňuje na vyučovaní. Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na skúšku.

V školskom roku 2022/2023 študijné voľno pripadá na 12.6., 13.6. a 14.6.2023.

Deň príprava na skúšku
12.6.2023 študijné voľno
13.6.2023 študijné voľno
14.6.2023 študijné voľno

Praktická časť záverečných skúšok

Odbor deň miesto
autoopravár mechanik 15.6.2023 dielne
autoopravár mechanik 16.6.2023 dielne
autoopravár elektrikár 15.6.2023 dielne
inštalatér 15.6.2023 dielne

Teoretická časť záverečných skúšok

autoopravár mechanik 20.6.2023 škola
autoopravár elektrikár 20.6.2023 škola
inštalatér 20.6.2023 škola

Harmonogram záverečných skúšok

15. jún 2023 (štvrtok)

16. jún 2023 (piatok)

19. jún 2023 (pondelok)

 • triednické hodiny

20. jún 2023 (utorok)

Jednotné zadania záverečnej skúšky pre učebné odbory v školskom roku 2022/2023 V zmysle § 19 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 224/2022 Z. z. o strednej škole sa v školskom roku 2022/2023 vykonáva záverečná skúška podľa jednotných zadaní vypracovaných a schválených stavovskou organizáciou alebo profesijnou organizáciou v nasledovných učebných odboroch a v učebných odboroch a ich zameraniach:

 • 2487 H 01 autoopravár – mechanik
 • 3678 H inštalatér

JEDNOTNÉ ZADANIE ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023: Učebný odbor 2487 H 01 autoopravár -mechanik

JEDNOTNÉ ZADANIE ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023: Učebný odbor 3678 H inštalatér

* inštalatér 2023

Súvisiace príspevky

Zdroj: https://www.ruzsr.sk/sk/article/jednotne-zadanie-zaverecnej-skusky-22-23/
Zdroj: https://www.apzd.sk/jednotne-zadania-zaverecnych-skusok-pre-skolsky-rok-2022-2023/

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 981

¯\_(ツ)_/¯

tag/oznam/zaverecna_skuska_2023.txt · Posledná úprava: 23/06/2023 17:19 od aix150