Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


zamestnanci:ponuka_z_fondu_na_podporu_vzdelavania

Ponuka z Fondu na podporu vzdelávania

Milí pedagógovia,

tak ako v minulých rokoch aj v roku 2021 máte jedinečnú príležitosť získať výhodnú pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania určenú pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov, študentov doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia, či zamestnancov vysokých škôl, ktorý do dňa na doručenie žiadosti o pôžičku dosiahne vek najviac 35 rokov. V roku 2021 si môžete podať žiadosť o pôžičku až do výšky 15 000 eur. Navyše pri výške pôžičky do 3 000 eur nie je potrebné zabezpečiť pôžičku prostredníctvom ručiteľa.

Termíny na predkladanie žiadostí o pôžičku pre pedagógov:

  • február 2021,
  • júna 2021,
  • alebo 31. október 2021.

Aké výhody získate, ak predložíte žiadosť o pôžičku pre pedagógov?

  • bezúčelová pôžička do 10 000 eur,
  • možnosť požiadať o pôžičku opakovane každý kalendárny rok (pričom celková suma poskytnutých pôžičiek z FNPV nesmie presiahnuť sumu 30 000 eur),
  • nízky úrok, iba 3 % p. a. (ročne),
  • možnosť odpisu 3% z istiny pôžičky po 5 rokoch vykonávania pedagogickej činnosti,
  • možnosť kedykoľvek pôžičku predčasne splatiť, bez poplatkov,
  • nárok na odklad splátok pôžičky z dôvodu materskej alebo rodičovskej dovolenky, z dôvodu prípadnej nezamestnanosti, alebo z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy.
  • Bližšie informácie získate na https://www.fnpv.sk/zakladne-informacie-pedagog alebo telefonicky na č. 02/59 104 210.

FOND NA PODPORU VZDELÁVANIA

Panenská 29

811 03 Bratislava

tel.: 02/59104201

web: https://www.fnpv.sk/

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 1, Doteraz: 41

¯\_(ツ)_/¯

zamestnanci/ponuka_z_fondu_na_podporu_vzdelavania.txt · Posledná úprava: 24/02/2021 07:45 od aix150