Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
covid-automat:mapa_skolsky_covid_automat

Mapa školský covid automat

Školský covid automat

Regionálna charakteristika obmedzení na školách

S účinnosťou od 26. apríla 2021 bude v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci REGIONÁLNEHO COVID AUTOMATU obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách, ako aj prevádzka vo všetkých školských zariadeniach.


Mapa covid školský automat

Rozdelenie okresov

Platné od: 19.04.2021

Okres: Bardejov
Okresný stupeň: 5
Prezenčne:
MŠ, ŠMŠ
ZŠ– I. stupeň a II. stupeň len končiace ročníky (8. a 9. ročník) a skupiny 5+1 pre žiakov bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu
ŠZŠ
SŠ len končiace ročníky a skupiny 5+1 pre žiakov bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu
Špeciálne SŠ
SZŠ – všetky ročníky
Jazykové školy – len pre konanie štátnej jazykovej skúšky

Dištančne:
ZŠ – II. stupeň
SŠ – všetky ročníky okrem končiacich
ZUŠ – okrem žiakov vo veku žiakov I. stupňa ZŠ (okrem spevu a dychových nástrojov)

Jazykové školy

Individuálne:
ZUŠ-pre žiakov vo veku žiakov I. stupňa ZŠ (okrem spevu a dychových nástrojov)
Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
CVČ

Obnovená prevádzka:
Školské jedálne-pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú prezenčne
ŠKD
Špeciálne výchovné zariadenia
Internáty pre špeciálne školy, praktické školy a odborné učilištia
Internáty SZŠ

Mapa regionálna charakteristika obmedzení na školách

Mapa covid školský automat

Zdroj: https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky2-automat/

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 2 / Včera: 0, Doteraz: 1566

¯\_(ツ)_/¯

covid-automat/mapa_skolsky_covid_automat.txt · Posledná úprava: 12/05/2021 12:28 od aix150