Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


ets

Elektrotechnická spôsobilosť

Predmet ETS

Pri použití tejto príručky je potrebné zohľadniť požadovanú úroveň náročnosti, štúdium danej problematiky doporučujeme prehĺbiť štúdiom príslušných technických predpisov, zákonov a noriem.

Elektrotechnická spôsobilosť

  • A) Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom, registrácia pracovných úrazov
    • Správne odpovede ku kapitole A
  • B) Bezpečná práca na elektrických zariadeniach (EZ) a bezpečná obsluha EZ
    • Správne odpovede ku kapitole B
  • C) Siete, ochrany, napäťové pásma, prierezy ochranných vodičov
    • Správne odpovede ku kapitole C

Každá kapitola príručky obsahuje otázky, za ktorými sú vždy uvedené odpovede.

Táto stránka bola navštívená: Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 552

¯\_(ツ)_/¯

ets.txt · Posledná úprava: 12/12/2021 10:40 od aix150