Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
maturita:jednosmerne_stroje

Téma č. 18 JEDNOSMERNÉ STROJE

Úloha 18.1

 • Popíšte konštrukciu jednosmerného stroja.
 • Vysvetlite princíp činnosti jednosmerného motora a dynama

Úloha 18.2

 • Popíšte spôsoby riadenia otáčok jednosmerného motora.
 • Vysvetlite spôsoby brzdenia jednosmerných motorov.
 • Uveďte možnosti použitia jednotlivých jednosmerných strojov

Úloha 18.3

 • Uveďte možnosti rozdelenia ochrán pred zásahom (úrazom) elektrickým prúdom v normálnej prevádzke.

Úloha 18.1

Popíšte konštrukciu jednosmerného stroja

V súčasnosti sa jednosmerné stroje používajú na pohon valcových stolic, ťažbových strojov, elektrických lokomotív a trolejbusov. Okrem týchto veľkých strojov sa jednosmerné motorčeky vyrábajú pre automatizačné zariadenia.

Dynamá sa používajú v dieselelektrických lokomotívach, kde napájajú jednosmerné motory. Menej sa používajú v automobiloch.

Vysvetlite princíp činnosti jednosmerného motora a dynama

Jednosmerné stroje rozdeľujeme na motory a dynamá. Obidve skupiny rozdeľujeme podľa spôsobu a druhu zapojenia budiaceho vinutia vzhľadom na kotvu.

Budenie:

 • cudzie
 • paralelné
 • sériové
 • kompoundné (zmiešané)
Princíp činnosti dynama Princíp činnosti jednosmerného motora

Úloha 18.2

Popíšte spôsoby riadenia otáčok jednosmerného motora

Otáčky meníme:

 • napätím - riaditeľný zdroj napätia
 • reostatom
 • zmenšovaním budiaceho magnetického toku

Riadenie otáčok

 • a) prepínanie odbočiek budiaceho vinutia
 • b) pripojením bočníka na budiace vinutie
 • c) pripojením bočníka na kotvu

Vysvetlite spôsoby brzdenia jednosmerných motorov

Pridaním sériového a paralelného budenia.

Pri elektrickom brzdení pracuje trakčný motor ako zdroj elektrickej energie poháňaný nápravou. Elektrina sa dodáva do stratových rezistorov, alebo späť do siete. Pri sériovom motore, ktorý počas brzdenia pracuje ako dynamo, je najčastejšie brzdenie do rezistora. Pri brzdení pracujú všetky motory v paralelnom zapojení do jedného rezistora.

Uveďte možnosti použitia jednotlivých jednosmerných strojov

Úloha 18.3

Uveďte možnosti rozdelenia ochrán pred zásahom (úrazom) elektrickým prúdom v normálnej prevádzke

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 3 / Včera: 4, Doteraz: 526

¯\_(ツ)_/¯

maturita/jednosmerne_stroje.txt · Posledná úprava: 05/04/2022 10:16 od aix150