Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
maturita:elektricke_rozvody_-_pripojka_a_priemyselne_rozvody

Téma č. 19 ELEKTRICKÉ ROZVODY - PRÍPOJKA A PRIEMYSELNÉ ROZVODY

Úloha 19.1

 • Objasnite pojem elektrickej prípojky, uveďte jej druhy a všeobecné pravidlá pre jej zriadenie.
 • Charakterizujte prípojkovú skriňu, jej výzbroj, význam a umiestnenie.

Úloha 19.2

 • Charakterizujte časti elektrického silového rozvodu v obytných budovách.
 • Načrtnite a objasnite zóny umiestnenia vedení v bytoch.
 • Uveďte odlišnosti elektrického rozvodu v priemyselných prevádzkach a oproti bytovému rozvodu.

Úloha 19.3

 • Vysvetlite pojmy: internet, e-mail, www stránka .
 • Popíšte spôsoby pripojenia do siete internetu.

Úloha 19.1

Objasnite pojem elektrickej prípojky, uveďte jej druhy a všeobecné pravidlá pre jej zriadenie

ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA

Elektrická prípojka sa začína odbočením od zariadenia verejného rozvodu elektrickej energie smerom k odberateľovi. Elektrickú prípojku až po istiacu prípojkovú skriňu zriaďujú na svoje náklady rozvodné závody.

Elektrická prípojka do 1 kV sa končí prípojkovou skriňou. Prípojkovou skriňou je:

 • hlavná domová poistková skriňa
 • hlavná domová káblová skriňa
 • elektromerový rozvádzač

Pre každý objekt sa má zriadiť iba jedna prípojka.

Bod rozdelenia nesmie byť realizovaný pred meraním elektrickej energie v plombovateľnej časti elektromerového rozvádzača.

Technické rozdelenie sústavy TN-C na sústavu TN-S musí byť realizované na výstupnej svorkovnici elektromerového rozvádzača nn, alebo v podružnom rozvádzači.

V mieste rozdelenia na sústavu TN-S musí byť zhotovený na zbernici PE (svorka PE) uzemňovací prívod na uzemňovač s hodnotou uzemnenia max do 15 Ω.

Za bodom rozdelenia sa vodiče PE a N nesmú spájať. Rozdelenie je možné realizovať na priereze nie menšom ako 10 mm2 Cu, 16 mm2 Al.

V bode rozdelenia musia byť na pripojenie ochranných a neutrálnych vodičov samostatné svorky alebo prípojnice. Vodič PEN musí byť pripojený k svorke alebo prípojnici na pripojenie ochranného vodiča PE.

Rozdelenie vodiča PEN na PE a N
Rozdelenie vodiča PEN na PE a N.

V každej budove musí byť zhotovené hlavné pospájanie na ktoré sa musí pripojiť hlavný ochranný vodič, hlavný uzemňovací vodič, hlavná uzemňovacia svorka a cudzie vodivé časti.

Elektrické prípojky podľa spôsobu zhotovenia:

 • prípojky zhotovené vzdušným vedením
 • prípojky zhotovené káblových vedením v zemi
 • prípojky zhotovené kombináciou

Elektrická vzdušná prípojka so závesných alebo samonosné káble, holé vodiče 16 mm2 alebo závesný kábel 16 mm2.

Elektrické prípojky vyhotovené káblom musia mať prierez 4×16 mm2 Al, pri odbočení zo samostatného istiace prvku v rozvojová ej skrini, alebo 4×25 mm2 pri odbočení T spojkou. Prierez kábla s medenými vodičmi je minimálny prierez o stupeň nižší.

Prípojková skriňa sa umiestňuje na hranici pozemku odberateľa, na verejné prístupnom mieste, spodný okraj 0,6m nad terénom, ak sa použije elektromerový rozvádzač s prípojkovou skriňou, stred okienka elektromera 0,7 m nad terénom.

Pri odbočení káblovej prípojky zo vzdušného vedenie, prípojková skriňa vo výške 2,5 až 3 m. Kábel musí byť do výšky minimálne 2,5 m chránený ochrannou rúrkou proti mechanickému poškodeniu. Musia byť vykonané opatrenia proti zatekaniu vody.

Prípojky elektrickej energie

Charakterizujte prípojkovú skriňu, jej výzbroj, význam a umiestnenie

Každé odberné zariadenie sa pripája k rozvodu dodávateľa el. energie prípojkou.

 1. prípojky zhotovené vonkajším vedením - holými vodičmi, závesných káblami
 2. prípojky zhotovené káblových vedením v zemi
 3. prípojky zhotovené kombináciou

Napätia:

 1. prípojky do 1 kV
 2. prípojky od 1 kV do 45 kV
 3. prípojky nad 45 kV

Prípojkovou skriňou je

 1. hlavná domová poistková skriňa HDS vo výške 2,5 až 3 m
 2. hlavná domová káblová skriňa, spodný okraj vo výške 0,6 m

Pre každý objekt sa má zriadiť len jedna prípojka.

Istenie sa robí závitovými alebo nožovými poistkami a musí mať minimálne o jeden stupeň vyššie ako istenie pred elektromerom.

Poistková skriňa sa môže v niektorých prípadoch nahradiť rozvádzačom (garáže, chatové oblasti)

Pred prípojkovou skriňou musí byť min. 0,8 m voľného priestoru.

Minimálne prierezy ALFe 16 mm2, Al 16 mm2.

Úloha 19.2

Charakterizujte časti elektrického silového rozvodu v obytných budovách

Načrtnite a objasnite zóny umiestnenia vedení v bytoch

Kúpeľné

rozmery zón s kúpacou vaňou
rozmery zón s kúpacou vaňou

rozmery zón v priestore so sprchou: bez vane a s vaňou
rozmery zón v priestore so sprchou: bez vane a s vaňou rozmery zón v priestore so sprchou: s vaňou, sprchovací kút
rozmery zón v priestore so sprchou: s vaňou, sprchovací kút

Uveďte odlišnosti elektrického rozvodu v priemyselných prevádzkach a oproti bytovému rozvodu

Úloha 19.3

Vysvetlite pojmy: internet, e-mail, www stránka

Popíšte spôsoby pripojenia do siete internetu

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 4 / Včera: 6, Doteraz: 567

¯\_(ツ)_/¯

maturita/elektricke_rozvody_-_pripojka_a_priemyselne_rozvody.txt · Posledná úprava: 24/05/2023 07:45 od aix150