Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
medzinarodny_den:medzinarodny_den_gramotnosti_2023

Medzinárodný deň gramotnosti 2023

18/07/2023 11:11 Medzinárodný deň Medzinárodný deň gramotnosti |8.septembra

„ Podpora gramotnosti pre svet v prechode: Budovanie základov pre udržateľné a mierové spoločnosti“

8. september

Rýchlo sa meniaci globálny kontext nadobudol v posledných rokoch nový význam, brzdil pokrok v gramotnosti a prehlboval nerovnosti medzi svetovými regiónmi, krajinami a populáciami. V krajinách s nízkymi a strednými príjmami sa podiel 10-ročných detí, ktoré nevedeli prečítať jednoduchý text a porozumieť mu s porozumením, zvýšil z 57 percent v roku 2019 na odhadovaných 70 percent v roku 2022.

V tejto súvislosti sa bude tohtoročný Medzinárodný deň gramotnosti na celom svete oslavovať pod témou „ Podpora gramotnosti pre svet v prechode: Budovanie základov pre udržateľné a mierové spoločnosti“.

ILD2023 bude príležitosťou spojiť úsilie na urýchlenie pokroku smerom k dosiahnutiu cieľa 4 udržateľného rozvoja (SDG4) v oblasti vzdelávania a celoživotného vzdelávania a zamyslieť sa nad úlohou gramotnosti pri budovaní inkluzívnejších, mierových, spravodlivých a udržateľných spoločností. Pritom bude zahŕňať vzájomné vzťahy medzi gramotnosťou a inými oblasťami rozvoja: gramotnosť je ústredným prvkom vytvárania takýchto spoločností, zatiaľ čo pokrok v iných oblastiach rozvoja prispieva k vytváraniu záujmu a motivácie ľudí získavať, využívať a ďalej rozvíjať rozvíjať svoje zručnosti v oblasti čítania a počítania.

V rámci tejto témy sa bude ILD2023 oslavovať na globálnej, regionálnej, národnej a miestnej úrovni po celom svete. Na globálnej úrovni sa v piatok 8. septembra 2023 vo francúzskom Paríži zorganizuje konferencia osobne a online. Súčasťou tejto celosvetovej slávnosti bude slávnostné udeľovanie medzinárodných cien UNESCO za gramotnosť, ktoré oznámi tohtoročné výnimočné ocenené programy.

Zdroj: https://www.unesco.org/en/days/literacy
Zdroj: https://www.unesco.org/en/prizes/literacy

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 2 / Včera: 0, Doteraz: 157

¯\_(ツ)_/¯

medzinarodny_den/medzinarodny_den_gramotnosti_2023.txt · Posledná úprava: 18/07/2023 11:29 od aix150