Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
medzinarodny_den:medzinarodny_den_nuloveho_odpadu-30.marca

Medzinárodný deň nulového odpadu |30.marca

29/04/2023 16:19 Medzinárodný deň

30. marec

Cieľom Medzinárodného dňa nulového odpadu je propagovať modely udržateľnej spotreby a výroby a zvyšovať povedomie o tom, ako iniciatívy nulového odpadu prispievajú k pokroku v Agende 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj.

Ľudstvo ročne vyprodukuje odhadom 2,24 miliardy ton tuhého komunálneho odpadu, z čoho iba 55 percent sa nakladá v kontrolovaných zariadeniach. Do roku 2050 by to mohlo vzrásť na 3,88 miliardy ton ročne. Odvetvie odpadu významne prispieva k emisiám skleníkových plynov v mestskom prostredí a strate biodiverzity. Ročne sa vyhodí okolo 931 miliónov ton potravín a očakáva sa, že do roku 2040 sa do oceánov dostane až 37 miliónov ton plastového odpadu ročne.

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov 14. decembra 2022 formálne uznalo dôležitosť iniciatív nulového odpadu a vyhlásilo 30. marec za Medzinárodný deň nulového odpadu, ktorý sa má každoročne oslavovať od roku 2023.

Iniciatívy nulového odpadu môžu podporiť správne nakladanie s odpadom a minimalizovať odpad a predchádzať mu. Prispieva to k zníženiu znečistenia, zmierneniu klimatickej krízy, zachovaniu biodiverzity, zvýšeniu potravinovej bezpečnosti a zlepšeniu ľudského zdravia.

Program OSN pre životné prostredie a UN-Habitat uľahčia slávenie tohto dňa. Všetky členské štáty, organizácie systému Organizácie Spojených národov a príslušné zainteresované strany sa vyzývajú, aby implementovali iniciatívy nulového odpadu na miestnej, regionálnej, subnárodnej a národnej úrovni.

Medzinárodný deň nulového odpadu 30. marec

Rok Dátum Deň Medzinárodný deň matematiky
202330. marec štvrtok Medzinárodný deň nulového odpadu 2023
202430. marec sobota Medzinárodný deň nulového odpadu 2024
202530. marec nedeľa Medzinárodný deň nulového odpadu 2025
202630. marec pondelok Medzinárodný deň nulového odpadu 2026
202730. marec utorok Medzinárodný deň nulového odpadu 2027

Zdroj: https://www.un.org/en/observances/zero-waste-day
Zdroj: https://www.unep.org/events/un-day/international-day-zero-waste-2023

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 2 / Včera: 1, Doteraz: 247

¯\_(ツ)_/¯

medzinarodny_den/medzinarodny_den_nuloveho_odpadu-30.marca.txt · Posledná úprava: 29/04/2023 16:36 od aix150