Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
medzinarodny_den:medzinarodny_den_rodin_2023

Medzinárodný deň rodín 2023

02/05/2023 17:31 Medzinárodný deň

15. máj

Téma 2023: Demografické trendy a rodiny

Medzinárodný deň rodín 2023 má zvýšiť povedomie o vplyve demografických trendov na rodiny.

Medzinárodný deň rodín 2023
Medzinárodný deň rodín 2023, foto: un.org

Súčasťou podujatia bude:

 • Uvedenie podkladového dokumentu „Vplyv demografických trendov na rodiny“
 • Prezentácia Svetovej sociálnej správy 2023 „Nikoho nenecháme pozadu v starnúcom svete“
 • Prezentácia o medzigeneračnej rovnosti a solidarite
 • Prehľad odporúčaní politík v reakcii na demografické trendy Prezentácia iniciatív občianskej spoločnosti pre IYF+30
 • Interaktívna diskusia s účasťou publika

Osem miliárd ľudí

Koncom roku 2022 dosiahla svetová populácia osem miliárd ľudí. Toto významné podujatie, ktoré generálny tajomník Organizácie Spojených národov charakterizoval ako „míľnik v ľudskom rozvoji“, ilustruje veľký pokrok v oblasti zdravia, ktorý predlžuje dĺžku ľudského života. Populačný rast bude pokračovať, aj keď klesajúcim tempom. Predpokladá sa, že v roku 2050 dosiahne 9,8 miliardy a v roku 2100 11,2 miliardy, čím sa zvyšujú obavy o vyhliadky udržateľnej urbanizácie a riadenia klimatických zmien.

Demografické zmeny sú jedným z najdôležitejších megatrendov ovplyvňujúcich náš svet a život a blaho rodín na celom svete. Demografické trendy sú väčšinou ovplyvnené vzormi plodnosti a úmrtnosti. Klesajúca miera pôrodnosti má za následok výhody pre rodiny, pretože môžu viac investovať do zdravia a vzdelania svojich detí, čo zase pomáha znižovať chudobu a lepší sociálno-ekonomický rozvoj.

Výskum naznačuje, že klesajúca plodnosť zvyšuje aj účasť žien na trhu práce. Na druhej strane má pokles plodnosti za následok vznik menších rodín, u ktorých je menej pravdepodobné, že budú zvládať starostlivosť a iné povinnosti v domácnosti. V čase nezamestnanosti alebo choroby majú rodiny menej členov, na ktorých sa možno spoliehať. Nízka miera pôrodnosti môže navyše podkopať pracovné sily a sociálne štruktúry a vyvolať drastické reakcie s ťažko predvídateľnými dôsledkami na problémy od sociálneho zabezpečenia po rodovú rovnosť.

Súvisiace príspevky

Zdroj: https://www.un.org/en/observances/international-day-of-families

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 219

¯\_(ツ)_/¯

medzinarodny_den/medzinarodny_den_rodin_2023.txt · Posledná úprava: 02/05/2023 18:39 od aix150