Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Suomi
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Magyar
 • Italiano
 • Latvia
 • Litva
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Україна
 • 中文 (Chinese)
skola:2022:povinnosti_studentov_po_ukonceni_strednej_a_vysokej_skoly

Povinnosti študentov po ukončení strednej a vysokej školy

24/02/2022 18:45 Maturita v školskom roku 2021/2022

Absolvent strednej školy nemá oznamovaciu povinnosť voči Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, t.j. nie je povinný hlásiť sa na úrade práce po maturite ako nezamestnaný. Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie je dobrovoľné. Ak sa však absolvent strednej školy nezamestná, stačí mu podať si na úrade práce žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7. septembra daného kalendárneho roku.

V takom prípade je absolvent strednej školy považovaný za nezaopatrené dieťa do 31. augusta a rodičovi ešte za toto obdobie patrí prídavok na dieťa. Absolvent strednej školy si však môže žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie podať aj skôr, bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky, ak o to má záujem. V prípade, ak sa absolvent strednej školy rozhodne pokračovať v štúdiu na vysokej škole, t.j. ak si podal prihlášku na štúdium na vysokú školu, žiadosť o zaradenie do evidencie mu stačí podať do 7. septembra, ale len v prípade, ak na štúdium nebol prijatý. Ak na vysokoškolské štúdium prijatý bol, úrad ho do evidencie nezaradí.

Ak sa absolvent strednej školy rozhodne nepožiadať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v zákonom stanovenej lehote, je považovaný za dobrovoľne nezamestnaného, z čoho mu vyplýva zákonná povinnosť hradiť si povinné zdravotné poistenie. Túto skutočnosť je povinný nahlásiť príslušnej pobočke zdravotnej poisťovne. U absolventov vysokých škôl sa za ukončenie sústavnej prípravy na povolanie považuje deň vykonania štátnej záverečnej skúšky.

Ak si absolvent vysokej školy podá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní od vykonania štátnej skúšky, úrad ho zaradí do evidencie odo dňa nasledujúceho po vykonaní skúšky. Ak to však nestihne v tejto lehote, úrad zaradí do evidencie uchádzačov o zamestnanie absolventa odo dňa osobného podania žiadosti.

Zdroj: https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/urady/TO/pdf/pspusavs.pdf

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 1, Doteraz: 714

¯\_(ツ)_/¯

skola/2022/povinnosti_studentov_po_ukonceni_strednej_a_vysokej_skoly.txt · Posledná úprava: 25/02/2022 06:30 od aix150