Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


skola:organizacia_primacich_skusok_2020:2021

Organizácia a harmonogram prijímacích skúšok 2020/2021

Ako bude prebiehať prijímacie konanie?

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Organizačné zložky: Gymnázium a SOŠ polytechnická


Organizácia prijímacieho konania Bardejov

Termíny

1. Termín 3. mája 2021

GYM o 7:45
SOŠ o 8:15

2. Termín 10. mája 2021

GYM o 7:45

a 11. mája

SOŠ o 7:45

FAQ - Najčastejšie kladené otázky k prijímacím skúškam (aktualizované 28. 4. 2021) (pdf, 449.89 kB)

Uchádzač si môže podať dve prihlášky a koná prijímaciu skúšku pre každý odbor.

Uchádzač vstupuje do budovy

s potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo náhradou. V zmysle platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a uznesenia vlády v tomto prípade, ak uchádzač nepredloží negatívny test, nemôže uchádzač vstúpiť do budovy a zúčastniť sa prijímacej skúšky.

Uchádzač sa pri vstupe do budovy školy, ktorá sa nachádza v ružovom okrese alebo v červenom okrese (v okrese I. a II. stupňa varovania) testom nepreukazuje.


Bardejov: červený okres - informácie, ktoré potrebujete

Výsledky – poradovník pod kódom žiaka (kód žiaka sa nachádza na pozvánke na prijímacie skúšky)

Poradovník s kódom žiaka bude na dverách školy a internete (https://ssjh.edupage.org/) po druhom termíne, po oprave:

  • do 13. mája 2021 pre Gymnázium, 
  • do 14. mája 2021 pre SOŠ.

Výsledky - poradovník

Prijatý uchádzač

obdrží rozhodnutie o prijatí a Záväzné potvrdenie o nastúpení / nenastúpení na štúdium.

Zápis

je možný so záväzným potvrdením o nastúpení/nenastúpení na štúdium, ktoré uchádzač obdrží v obálka spolu s rozhodnutím o prijatí a zašle aby vyplnené potvrdenie  o nastúpení/nenastúpení na štúdium  odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na ssjhbj@slovanet.sk  alebo poštou na adresu školy, najneskôr do 25.5.2021.

Neprijatý uchádzač

obdrží rozhodnutie o neprijatí a tlačivo Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium, ak má záujem študovať na našej škole, doručí na školu svoje odvolanie  v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Na základe skúseností z predchádzajúcich rokov vieme, že v mnohých prípadoch prijatí uchádzači, resp. zákonní zástupcovia prijatých uchádzačov, sa rozhodujú medzi dvomi školami, na ktoré si podali prihlášky. Ak sa budú uvoľňovať miesta podľa toho, ako sa budú uchádzači zapisovať na štúdium (po zaslaní potvrdení o nastúpení/nenastúpení na štúdium najneskôr do 25. mája 2021), budeme na uvoľnené miesta podľa poradia oslovovať ďalších uchádzačov, ktorí sú neprijatí pre nedostatok miesta na základe odvolania voči neprijatiu pre nedostatok miesta.

Z tohto dôvodu žiadame všetkých záujemcov o štúdium na našej škole, ktorí budú neprijatí pre nedostatok miesta, aby nám na adresu školy čo najskôr doručili svoje odvolanie  v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Neúčasť na prijímacej skúške

Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8.00 hod. Riaditeľ strednej školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka.

V Bardejove odštartovali prijímacie skúšky
V Bardejove odštartovali prijímacie skúšky: Pondelok 3. máj 2021

V Bardejove 29.4.2021 Ing. Peter Dulenčin, PhD.

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 1, Doteraz: 299

¯\_(ツ)_/¯

skola/organizacia_primacich_skusok_2020/2021.txt · Posledná úprava: 09/05/2021 15:10 od aix150