Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


skola:ponuka_studia_sk._rok_2020:2021

Ponuka štúdia šk. rok 2021/2022

Ponuka štúdia Aktuálna ponuka štúdia, všetky študijné programy, ktoré ponúka záujemcom o štúdium naša škola na ulici Slovenská 5, Bardejov.

Školský rok 2021/2022


Deň otvorených dverí
Deň otvorených dverí


:!: Cisco Akadémia


Spojená škola J. Henisha - org. zložka: Gymnázium

7902 J gymnázium

gymnazium

Spojená škola J Henisha - org. zložka: Stredná odborná škola polytechnická

4-ročné odbory (maturita + výučný list):

  • 2411 K mechanik nastavovač
  • 2679 K mechanik – mechatronik
  • 2697 K mechanik elektrotechnik
  • 2682 K mechanik počítačových sietí
  • 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení
  • 2426 K programátor obrábacích strojov a zváracích strojov a zariadení

ponuka

2411 K mechanik nastavovač

ponuka

2679 K mechanik – mechatronik

ponuka

2697 K mechanik elektrotechnik

ponuka

2682 K mechanik počítač. sietí

ponuka

3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení

ponuka

2426 K programátor obrábacích strojov a zváracích strojov a zariadení viac informácií

ponuka

3-ročné odbory (výučný list)

  • 2487 H 01 autoopravár – mechanik
  • 2487 H 02 autoopravár - elektrikár
  • 3678 H inštalatér

2487 H 01 autoopravár – mechanik a 2487 H 02 autoopravár – elektrikár

ponuka

3678 H inštalatér

ponuka

Doklady o získanej kvalifikácií:

Výučný list – slúži na preukázanie odbornej spôsobilosti pri založení živnosti. Vysvedčenie o maturitnej skúške.

Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške.

V elektrotechnických odboroch vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti získa náš absolvent Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.

Zváračský preukaz na našej vlastnej zváračskej škole len za režijné náklady s možnosťou výberu kurzu zvárania. https://ssjh.sk/dokuwiki/doku.php/spojena_skola_juraja_henischa/zvaracska_skola.

V školskom roku 2020/21 škola spolupracuje s 62 firmami a živnostníkmi, zabezpečuje reálnu prax pre našich žiakov formou praktického vyučovania na zmluvných pracoviskách v strojárskych, elektrotechnických a stavebných odboroch, v ktorých vzdeláva.

Prílohy:

Informácie o možnostiach štúdia

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 2 / Včera: 0, Doteraz: 1528

¯\_(ツ)_/¯

skola/ponuka_studia_sk._rok_2020/2021.txt · Posledná úprava: 25/07/2021 20:15 od aix150