Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
skola:potvrdenia

Povinnosť doručovať potvrdenia o návšteve školy je zrušená zákonom č. 221/2019 Z. z. na znižovanie administratívnej záťaže tzv. „zákonom proti byrokracii“

01/09/2021 11:16 Škola

1. Daňový bonus

Daňovníci - fyzické osoby, ktorí podávajú daňové priznanie typu A (príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmu, ďalej len „ZDP“) alebo typu B (s príjmami podľa § 5 a § 6 ods.1 a 2 ZDP) od roku 2019 už nemusia dokladovať daňový bonus na dieťa potvrdením o návšteve školy. Táto povinnosť bola zrušená zákonom č. 221/2019 Z. z. na znižovanie administratívnej záťaže tzv. „zákonom proti byrokracii“.

V súlade s § 32 ods. 10 ZDP - daňovník, ktorý podáva daňové priznanie a uplatňuje si daňový bonus na dieťa žijúce s ním v domácnosti, ktoré študuje na škole v rámci siete stredných a vysokých škôl na území SR (okrem zamestnanca, ktorému zamestnávateľ vyplatil daňový bonus podľa § 33 v plnej sume, na ktorú mal nárok) nepreukazuje nárok na uplatnenie daňového bonusu potvrdením školy alebo potvrdením o poberaní prídavku na dieťa.

2. Potvrdenie o návšteve školy poberateľ rodinných prídavkov už pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny neprekladá!

S účinnosťou od 1.9.2019 podľa ustanovení zákona o prídavku na dieťa oprávnená osoba (poberateľ prídavku na dieťa) nie je povinná preukazovať skutočnosti, ktoré sú platiteľovi známe z výkonu inej činnosti platiteľa, alebo ktoré môže platiteľ získať z dostupného informačného systému verejnej správy.

Preto je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny povinné od 1. septembra 2019 získavať údaje o deťoch, žiakoch a študentoch z dostupného informačného systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

V praxi to znamená, že poberatelia prídavkov na dieťa (väčšinou rodičia alebo iné oprávnené osoby) od 1. septembra 2019 už nemusia na úrady práce doručovať papierové potvrdenia o návšteve školy. Prídavky na dieťa budú vyplatené automaticky v bežnom výplatnom termíne obvyklým spôsobom.

Ak dieťa študuje v zahraničí, ústredie práce o ňom údaje z informačného systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nemôže získať. Preto v tomto prípade bude oprávnená osoba povinná predložiť papierové potvrdenie o návšteve školy na základe výzvy príslušného úradu práce.

3. Potvrdenie o návšteve školy je možné získať na stránke

https://www.potvrdeniaonavsteveskoly.sk/rodne-cislo

Všetky dáta sa čerpajú z rezortného informačného systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

1.9.2021 Ing. Peter Dulenčin, PhD. riaditeľ školy

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 7 / Včera: 12, Doteraz: 4535

¯\_(ツ)_/¯

skola/potvrdenia.txt · Posledná úprava: 01/09/2021 11:23 od aix150