Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


skola:skolsky_poriadok-poriadok_skoly

Školský poriadok

12/07/2022 07:53 Školský rok 2022/2023

Spojená škola Juraja Henischa sa zaväzuje dodržiavať Chartu dieťaťa a Ústavu SR, Listinu základných práv a slobôd a iné platné dokumenty vo vzťahu k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy, ostatné všeobecne záväzné právne predpisy vo vzťahu k žiakom, učiteľom, ostatným zamestnancom školy a rodičom, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní žiakov školy.

Školský poriadok

Súvisiace dokumenty

Súvisiace príspevky

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 3, Doteraz: 28

¯\_(ツ)_/¯

skola/skolsky_poriadok-poriadok_skoly.txt · Posledná úprava: 12/07/2022 08:11 od aix150