Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
sos:mechanik_mechatronik

mechanik mechatronik

Žiaci môžu získať:

Zváračský preukaz na našej zváračskej škole, len za režijné náklady s možnosťou výberu:

 • Z - E1 Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou,
 • Z - M1 Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v atmosfére CO2,
 • Z - G1 Základný kurz zvárania plameňom a rezanie kyslíkom,
 • Z – T3 Základný kurz zvárania austenitických ocelí (TIG - WIG),
 • Z – T7 Základný kurz zvárania hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére argónu (TIG - WIG),
 • Z – M7 Základný kurz zvárania hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére argónu (MIG).

So získaným zváračským oprávnením možnosť pracovať aj ako klasický zvárač.

Odborný výcvik (prax) žiaci realizujú v  dielňach školy, kde vykonávajú nielen cvičnú, ale aj produktívnu prácu priamo na  zákazkách zákazníkov. Žiaci 3. a 4. ročníka majú možnosť vykonávať odborné praktické činnosti aj vo firmách, ktoré spolupracujú so školou.

Odborný výcvik (prax):

 • 1. ročník - 1 deň za týždeň,
 • 2. ročník - 2 dni za týždeň,
 • 3. ročník - 2 dni za týždeň,
 • 4. ročník - 2 dni za týždeň.

Žiaci sa naučia diagnostikovať a vyhľadávať príčiny porúch automatizovaných zariadení, vykonávať činnosti  technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru v oblasti mechaniky, robotiky, aplikovanej mikroprocesorovej techniky, elektroniky, počítačového konštruovania a počítačom riadených moderných výrobných technológií. 

Po skončení štúdia môže absolvent pracovať:

 • v moderných závodoch priamo na Slovensku.
 • ako programátor NC a CNC strojov,
 • pri obsluhe NC a CNC strojov,
 • ako mechanik elektrotechnik.

Po skončení môžu pokračovať v štúdiu na technických univerzitách.

mechanik mechatronik

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 4 / Včera: 0, Doteraz: 768

¯\_(ツ)_/¯

sos/mechanik_mechatronik.txt · Posledná úprava: 19/02/2022 11:32 od aix150