Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Suomi
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Magyar
 • Italiano
 • Latvia
 • Litva
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Україна
 • 中文 (Chinese)
spravy:bardejov:dubinsky_kapor-2023

Dubinský kapor 2023

26/03/2023 20:05 Správy Bardejov Vodná nádrž Dubinné, Dubinský kapor

26.-28. máj

Dubinský kapor 2023
Dubinský kapor

Organizátor: MO SRZ Bardejov
VEDÚCI PRETEKU: Duleba Marek
HLAVNÝ ROZHODCA: Bank Slavomír
ROZHODCOVIA: Členovia RS a výboru
MIESTO PRETEKOV: VN Dubinné 4-3340-1-1
TERMÍN PRETEKOV: 26.5.2023- 28.5.2023
Zraz súťažných tímov: 26.5.2023 o 07:00 hod.
Čas lovu: od 26.5.2023 9:00 do 28.5.2023 12:00 hod. Loví sa Non-stop
Vyhlásenie výsledkov: 28.5.2023 o 14:00 hod.
ÚČASŤ: Počet tímov max. 10 z dôvodu velkosti vodnej plochy. Tim tvoria 2 pretekári (nad 15 rokov) + 1 pomocník rybár. Členovia MO SRZ V Bardejove - držitelia platných povoleniek. Organizácia si vyhradzuje výber súťažnych tímov.

Prihlášky:

Platbou štartovného pretekári súhlasia s propozíciami preteku a potvrdzujú ich rešpektovanie.

Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu lovných miest a pravidiel.

Registrácia do súťaže Dubinký Kapor 2023

Ak sa chcete zaregistrovať na pretek, vypĺnte PRIHLÁŠKU NA PRETEK a zaslať ju na emailovú adresu mosrzbardejov@centrum.sk.

Štartovné je jednotné 100 € na tím (dvojčlenný)

 • Organizátor si vyhradzuje výber súťažiacich tímov
 • Prihlášky zasielajte do 5.4.2023. Prihlásené tímy, ktoré nebudú vybrané budú zaradené medzi náhradníkov.
 • Štartovné je potrebné uhradiť po výzve organizátora, ktorá bude zverejnená na Facebooku a webe MO SRZ Bardejov do 13.4.2023

Vybrané tímy a náhradníci

Tabuľka vybraných a náhradných tímov na súťaž Dubinský kapor 2023

Štartovné je potrebné uhradiť do 13.4.2023 v rybárskej kancelárií alebo po dohode na tel. čísle 0918 128 414.

Vybrané tímy
p.č. Názov tímu
1 BraTo Team
2 Carp Team SAJO
3 TOP CARP
4 JTM CARP
5 NEXT LEVEL FISH
6 CARPMASTERS
7 TEAM GT
8 JaFe Baits
9 FG NIKL TEAM
10 Speedy BAITS
Náhradníci
p.č. Názov tímu
1 Lovci lesného ducha/Maxcarp Slovakia
2 Amater CARP
3 Lovci rýb
4 CARP TEAM BJ

Pravidlá Dubinský kapor 2023

Lovné miesta

Losovanie lovných miest sa uskutoční v dvoch kolách. V prvom kole si rybári vylosujú poradové číslo, podľa ktorého budú losovať výsledné lovné miesto. Rybári, ktorí prídu neskôr, si losujú lovné miesto v poradí ako prišli a samozrejme zo zostávajúcich lovných sektorov. Po vyžrebovaní lovných miest môžu pretekári na vybranom lovnom mieste stavať bivaky a pripravovať sa na lov.

Spôsob lovu

Počas lovu sa smú používať len boiliesové udice - lov na ťažko.

Ako nástraha sa počas preteku smú používať len boilies a pop-up boilies. Používanie partiklu a živej nástrahy je zakázané!

Použitie rozpustných boilies počas preteku je povolené. Na vnadenie sa smie použiť boilies a pelety. Množstvo kŕmenia na celý pretek je 10 kg.

Prechovávanie úlovkov

Ryby po zapísaní do štartovného lístka rozhodcom sa vrátia späť do vody.

BODOVANIE

Do hodnotenia sa započítava Kapor a Amur nad 5O cm 1 kg - 1 bod (príklad 2,5 kg kapor - 2,5 boda)

Hodnotenie

Konečné hodnotenie vykonajú usporiadatelia po ukončení preteku.

Odmenené budú prvé tri miesta:

 1. cena 500€ + vecné ceny
 2. cena 300€ + vecné ceny
 3. cena 200€ + vecné ceny

Najťažšia ryba preteku - špeciálna cena od Speedy Baits.

Facebook Speedy Baits

V prípade ak niektoré družstvá dosiahnu rovnakú hmotnosť úlovkov, vyhráva družstvo s väčšou ulovenou rybou. V prípade rovnakej hmotnosti najväčšej ryby preteku rozhoduje čas jej ulovenia.

Pravidlá lovu

Každý pretekár je povinní dodržiavať pravidlá preteku.

 • Začiatok a koniec preteku oznamuje zvukové znamenie (výstrel)
 • Pretekári môžu mať pripravený lubovoľhý počet udíc, loviť však môže jedno družstvo súčasne maximálne na 2 boiliesové prúty.
 • Montáž smie na jednej udici obsahovať len jeden háčik uviazaný vlasovou metódou
 • Používanie zavážacích lodiek je zakázané!
 • Povoľuje sa používanie prakov, katapultov, kobier, kŕmnych rakiet a PVA.
 • Zakazuje sa používať nahadzovacie sonary, na zmapovanie dna sa smie použiť jedine marker.
 • Družstvá smú loviť len vo svojom sektore
 • V lovnom sektore sa smú zdržiavať iba členovia tímu, prípadné návštevy treba ohlásiť rozhodcovi.
 • Povinná výbava: 1x kvalitná podložka pod rybu, podberák, peán, dezinfekčný prostriedok na ošetrenie ulovených rýb, vážiaci sak, meter a prechovávaci sak.
 • Po odznení výstrelu na konci preteku je potrebné udice okamžite vytiahnuť z vody.
 • Ryba, ktorá zabrala pred ukončením preteku a bola zdolaná do 1O minút po odznení klaksónu sa do hodnotenia započítava
 • Lovné miesto musí byť po skončení preteku čisté.
 • Porušovanie súťažných pravidiel a nevhodné správanie sú dôvodom na vylúčenie z preteku, v tomto prípade sa štartovné nevracia

Pravidlá váženia:

 • Váženie sa bude vykonávať čo najskôr po podobratí ryby.
 • Váženie sa vykonáva váhou, ktorú má k dispozícii rozhodca.
 • Váženie sa musí vykonať v sektore daného družstva.
 • Ak po podobratí úlovku nebude k dispozícii rozhodca, je potrebné rybu čo najrýchlejšie zasakovať.
 • Do príchodu rozhodcu musia pretekári prechovávať úlovky vo vode. Jeden člen družstva po príchode rozhodcu preloží rybu do vážiaceho vaku. Ryba sa po zvážení musí pustiť späť do vody.
 • Každá ryba sa bude vážiť v navlhčenom vážiacom vaku, ktorý zabezpečí usporiadateľ, jeho váha sa pred vážením odráta a váha sa vynuluje.
 • Každá ulovená ryba sa zapisuje samostatne do štatistiky úlovkov.

Časová os Dubinský kapor 2023

Dubinský kapor 2023

26. máj - 28. máj

Registrácia

do 5. apríla

Výber tímov

6. apríl
Súťažné tímy a nahradníci

Uhradenie štartovného

100 € do 13. apríla
Štartovné

Zraz súťažných tímov

26.5.2023 o 07:00 hod.

Súťaž v love rýb

od 26.5.2023 9:00 do 28.5.2023 12:00 hod.
Súťaž v love rýb |Dubinné 2023

Vyhlásenie výsledkov

28.5.2023 o 14:00 hod.

Súvisiace dokumenty

Súvisiace príspevky

Synonym
Kapor 2023, “Kaper 2023”, Dubinné 2023, Bardejov 2023, Máj 2023, Team 2023,

Zdroj: https://mosrzbardejov.sk/dubinsky-kapor-2023/
Zdroj: Registrácia do súťaže Dubinský Kapor 2023

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 2 / Včera: 1, Doteraz: 80

¯\_(ツ)_/¯

spravy/bardejov/dubinsky_kapor-2023.txt · Posledná úprava: 18/05/2023 18:23 od aix150