Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
spravy:enviro:tesco_a_wwf_spajaju_sily-aby_znizili_ekologicku_stopu

Tesco a WWF spájajú sily, aby znížili ekologickú stopu

29/07/2021 17:48 Správy Enviro

Dnes, keď nám Deň vyčerpania prírodných zdrojov (Earth Overshoot Day) pripomína nadmerný konzum, WWF (Svetový fond na ochranu prírody) a Tesco prinášajú správu o partnerstve, ktoré má dlhodobý cieľ podporovať udržateľnosť pri nakupovaní v Česku, Maďarsku a na Slovensku.


Tesco a WWF spájajú sily, aby znížili ekologickú stopu Foto: TESCO


Tohtoročný svetový Earth Overshoot Day pripadá na 29. júl 2021 (slovenský pripadol na 31. máj 2021). Dnes ľudstvo spotrebovalo toľko prírodných zdrojov, koľko dokáže Zem za jeden rok obnoviť. Pre náš životný štýl a nároky by sme potrebovali 1,7 planéty . Tú však máme len jednu, a ak chceme zaistiť jej budúcnosť pre ľudí, všetci musíme prispieť k zmene.

Spôsob, akým produkujeme, distribuujeme a konzumujeme potraviny, tvorí významnú časť našej ekologickej stopy. Potraviny sa stávajú najväčším zdrojom emisií skleníkových plynov a ich produkcia je do veľkej miery zodpovedná za stratu biodiverzity a biotopov. Až 40 % všetkého vyprodukovaného jedla končí ako odpad .

Podľa práve zverejnenej spoločnej štúdie Tesca a WWF „Driven to Waste“ potraviny, ktoré sa nikdy nedostanú na stôl spotrebiteľov, sú zodpovedné až za 10 % globálneho objemu emisií skleníkových plynov . To je takmer dvojnásobok ročných emisií vyprodukovaných autami v USA a Európe.

Podľa tejto správy zverejnenej minulý týždeň končí až 1,2 miliardy ton potravín ročne ako odpad priamo na farmách v porovnaní s 931 miliónmi ton, ktoré takto končia v maloobchode a u spotrebiteľov. Správa upozorňuje na to, že potravinový odpad je zodpovedný nielen za emisie, ale aj za spotrebu vody v objeme 304 miliónov olympijských bazénov a na jeho produkciu potrebujeme pôdu s rozsahom väčším ako celý Indický polostrov. V strednej a východnej Európe je až 61,5 % prirodzených biotopov ovplyvnených poľnohospodárstvom .

Preto Tesco a WWF spájajú sily, aby zvýšili povedomie o udržateľných stravovacích návykoch, podporili zdravie spotrebiteľov a zmiernili environmentálny dosah našej produkcie a spotreby potravín.

„Náš systém produkcie potravín sa spolieha na prírodu, ale príroda má problém. Earth Overshoot Day nám dnes pripomína, že si doslova spotrebúvame budúcnosť – a spôsob, akým produkujeme a konzumujeme potraviny, má na tom veľký podiel. Vítam preto spoluprácu s jedným z najväčších maloobchodných reťazcov v Maďarsku, na Slovensku a v Českej republike, ktorého cieľom je zmena smerom k udržateľnejším a tiež zdravším možnostiam nakupovania v týchto krajinách,“ hovorí Andreas Beckmann, riaditeľ WWF pre strednú a východnú Európu (WWF CEE).

Matt Simister, generálny riaditeľ spoločnosti Tesco pre strednú Európu, dopĺňa: „Je pre nás potešením spolupracovať s organizáciou s takou mierou odbornosti a zanietenia, akú má WWF. Zdieľame túžbu znížiť vplyv potravinárskeho priemyslu na planétu a prispieť k zmene, ktorá bude smerovať k udržateľnejšej konzumácii a produkcii. Potraviny sú základom nášho zdravia a zdravia našej planéty a naši zákazníci od nás očakávajú pomoc pri riešeniach. Naše partnerstvo s WWF pomôže zvyšovať povedomie a podnecovať dopyt po udržateľných rozhodnutiach vo všetkých úrovniach potravinového reťazca.“

Partnerstvo Tesco a WWF v stredoeurópskom regióne sa zameria na tri kľúčové oblasti: • Zvyšovanie povedomia kolegov Tesca o úlohe, ktorú môžu zohrať pri znižovaní vplyvu aktivít biznisu na životné prostredie a prírodu; • Povzbudzovanie záujmu a povedomia zákazníkov o udržateľných voľbách pri výbere potravín; • Spolupráca s dodávateľmi a partnermi s cieľom zvyšovať povedomie o „best practice“, teda najlepších riešeniach v oblasti udržateľnej produkcie zdravých a cenovo dostupných potravín pre zákazníkov.

Earth Overshoot Day sa tento rok vrátil na hodnoty spred dvoch rokov (pripadol na 26. júl 2019) po minuloročnom posune, pod ktorý sa podpísali opatrenia prijaté v boji s pandémiou – obmedzenie výroby, dopravy, ale aj ťažby v lesoch a pralesoch (minulý rok pripadol na 22. august 2020).

WWF (Svetový fond na ochranu prírody) je jedna z najväčších nezávislých organizácií ochrany prírody. Vo svete má 5 miliónov podporovateľov a zastúpenie vo viac ako 150 krajinách sveta. Snahou WWF je prispievať k zastaveniu poškodzovania prírodného prostredia Zeme. Venuje sa ochrane biologickej rozmanitosti, ochrane ohrozených druhov rastlín a živočíchov, lesov, vôd, morí a oceánov. Podporuje využívanie obnoviteľných zdrojov, znižovanie znečistenia a nadmernej spotreby.

Na Slovensku sa WWF sústredí na ochranu lesov, vôd a veľkých šeliem. Realizuje programy zamerané na záchranu prirodzených starých lesov a pralesov a podporu prírode blízkeho lesného hospodárstva. Presadzuje zelené vodohospodárske opatrenia a revitalizácie riek, ako aj opatrenia na zmiernenie konfliktov veľkých šeliem s človekom a ochranu migračných koridorov zvierat. Súčasťou globálnej siete je i WWF stredná a východná Európa, ktoré pôsobí v oblasti ochrany prírody v 7 krajinách – na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Bulharsku, Moldavsku, Rumunsku a na Ukrajine (wwfcee.org).

Viac informácií o WWF Slovensko: https://slovakia.panda.org/

Tesco: prevádzkuje na Slovensku, v Česku a v Maďarsku 538 obchodov a každý týždeň obslúži takmer šesť miliónov zákazníkov. V roku 2017 predstavilo stratégiu zodpovedného a udržateľného podnikania Plán malých pomocí, ktorý vytyčuje konkrétne kroky, ktoré Tesco podniká s cieľom dosiahnuť zmeny v kľúčových environmentálnych a sociálnych výzvach, ktorým čelia jej zákazníci, kolegovia a komunity.

Plán malých pomocí zahŕňa nasledovné úspechy Tesca: - Zníženie potravinového odpadu v prevádzkach Tesca na Slovensku o 69 % v porovnaní s rokom 2016/17; - Odstránenie všetkých ťažko recyklovateľných materiálov v produktoch značky Tesco; - 100 % elektrickej energie využitej v obchodoch Tesco pochádza z obnoviteľných zdrojov; - 100 % palmového oleja využitého v produktoch Tesco je certifikovaného štandardom Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO); - 98 % papierových/drevených výrobkov Tesco, ktoré sa predávajú v strednej Európe, má certifikát FSC (Forest Stewardship Council)/PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) alebo pochádzajú z recyklovaných zdrojov.

V Pláne malých pomocí si Tesco stanovilo ambiciózne ciele: - Dosiahnutie nulového potravinového odpadu vo vlastných prevádzkach, t. j. že žiadne potraviny vhodné na ľudskú konzumáciu nebudú vyhodené; - Dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050; - Zvýšenie predaja rastlinných alternatív mäsa o 300 % do roku 2025; - Všetky obaly produktov značky Tesco budú 100% recyklovateľné do roku 2025. Viac informácií o Pláne malých pomocí nájdete na stráne:

https://corporate.tesco.sk/udrzatelne-podnikanie/

Zdroj: https://www.teraz.sk/ekonomika/tesco-a-wwf-spajaju-sily-aby-znizil/566540-clanok.html

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 2 / Včera: 3, Doteraz: 1594

¯\_(ツ)_/¯

spravy/enviro/tesco_a_wwf_spajaju_sily-aby_znizili_ekologicku_stopu.txt · Posledná úprava: 29/07/2021 18:03 od aix150