Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Suomi
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Magyar
 • Italiano
 • Latvia
 • Litva
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Україна
 • 中文 (Chinese)
spravy:proces_prijimania_ziakov_na_strednu_skolu

Proces prijímania žiakov na strednú školu

Usmernenie pre zákonných zástupcov uchádzačov k procesu prijímania žiakov na stredné školy v školskom roku 2020/2021 (pre školský rok 2021/2022)Proces prijímania žiakov na strednú školu

I. Termíny

a) do 20. mája 2021: doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania.

b) do 25. mája 2021: doručenie potvrdenia zákonného zástupcu plnoletého žiaka alebo plnoletého žiaka riaditeľovi strednej školy o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium na strednej škole.

II. Postup doručovania informácií a zasielania potvrdenia o nastúpení/nenastúpení na strednú školu

Prijatý uchádzač:

 • obdrží Rozhodnutie o prijatí a Záväzné potvrdenie o nastúpení / nenastúpení na štúdium, 
 • termín na doručenie Potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium  je do 25. mája 2021,vyplnené
 • Potvrdenie sa doručuje odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu ssjhbj@slovanet.sk, osobne na sekretariát školy alebo poštou na adresu školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

Neprijatý uchádzač:

 • obdrží Rozhodnutie o neprijatí a tlačivo Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium. Ak má študent záujem študovať na našej škole, doručí na školu svoje Odvolanie  do piatich dní odo dňa doručenia Rozhodnutia,  naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu ssjhbj@slovanet.sk, osobne na sekretariát školy alebo poštou na adresu školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 

III. Odporúčania, ako postupovať v prípade, že

A. dieťa bolo úspešné v prijímacom konaní na obe (resp. všetky) školy, na ktoré sa hlásilo – dostalo rozhodnutie o prijatí na obe školy:

Zákonný zástupca postupom podľa bodu II. a) potvrdí najneskôr do 25. mája 2021 nástup dieťaťa na školu, ktorú preferuje.

B. dieťa bolo úspešné v prijímacom konaní na strednú školu (A) aj strednú školu (B); bolo prijaté na školu (A), nebolo prijaté na školu (B) z dôvodu nedostatku miesta – chcelo by študovať na škole (B):

Zákonný zástupca postupom podľa bodu II. a) potvrdí najneskôr do 25. mája 2021 nástup dieťaťa na školu, na ktorú bolo prijaté (A).  

Zároveň zákonný zástupca postupom podľa bodu II. b) podá odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí na strednú školu (B), v zmysle § 68 ods. 4 školského zákona. Ak bol zákonný zástupca v procese odvolania úspešný a jeho dieťa bolo prijaté na strednú školu (B), potvrdiť nástup dieťaťa na školu (B). Škola A v informačnom systéme uvidí informáciu, že rodič záväzne potvrdil nástup dieťaťa na školu B.

C. dieťa nebolo prijaté ani jednu strednú školu z dôvodu nedostatku miesta, alebo z dôvodu nesplnenia podmienok prijímacieho konania:

Zákonný zástupca postupom podľa bodu II. b) podá odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí na každú strednú školu, v zmysle § 68 ods. 4 školského zákona. Ak bol zákonný zástupca v procese odvolania úspešný a jeho dieťa bolo prijaté na strednú školu, potvrdiť nástup dieťaťa na školu postupom podľa bodu II. a).

Dieťa môže vykonať prijímaciu skúšku v druhom kole na školách, ktoré druhé kolo budú organizovať. O konaní prijímacej skúšky v druhom kole na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka rozhodne riaditeľ strednej školy (§ 66 ods. 7 školského zákona). Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna. Prijímacia skúška sa koná v treťom úplnom júnovom týždni v utorok, z organizačných dôvodov sa môže skončiť v stredu.

Prijímacia skúšky v druhom kole bude 22.6. 2021 v utorok na volné miesta v odboroch:

 

V Bardejove 17.5.2021 Ing. Peter Dulenčin, PhD. riaditeľ školy

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 1, Doteraz: 308

¯\_(ツ)_/¯

spravy/proces_prijimania_ziakov_na_strednu_skolu.txt · Posledná úprava: 18/05/2021 16:27 od aix150