Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Suomi
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Magyar
 • Italiano
 • Latvia
 • Litva
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Україна
 • 中文 (Chinese)
spravy:skolstvo:ucitelom_zacinaju-platit_zmeny-v_zakonoch-co_vsetko_novela_prinasa

Učiteľom začínajú platiť zmeny v zákonoch. Čo všetko novela prináša?

01/01/2022 12:19 Správy školstvo

Novela zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, zameriavajúca sa najmä na vzdelávanie učiteľov, nadobudla účinnosť. Cieľom legislatívnej zmeny je okrem iného zosúladenie s aktuálnymi potrebami aplikačnej praxe v oblastiach, ktoré sa najviac týkajú výkonu pracovnej činnosti v kontexte poskytovania výchovy a vzdelávania deťom a žiakom.

ucitelom_zacinaju_platit_zmeny_v_zakonoch_co_vsetko_novela_prinasa.webp
Zdroj foto: TASR/Lukáš Grinaj


Zjednodušuje sa preukazovanie bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov. Zavádza sa možnosť zbaviť mlčanlivosti aj fyzickú osobu, ktorá už nevykonáva pracovnú činnosť pedagogického či odborného zamestnanca, ak ide o skutočnosti, o ktorých sa dozvedela ako tento zamestnanec. Zároveň vzniknú nové kategórie pedagogického zamestnanca, a to napríklad školský digitálny koordinátor. Ustanovuje sa aj nová kariérová pozícia - koordinátor školského podporného tímu.

Novelizáciou sa “ustanovuje, že za hodinu práce nadčas sa bude hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti považovať len vtedy, ak bude splnený základný úväzok”.
Cieľom je tiež rozšírenie kompetencie školského špeciálneho pedagóga a niektorých odborných zamestnancov, regulovanie výkonu činnosti riaditeľa školy a školského zariadenia a rozširujú sa aj kompetencie školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní.

Zmena nastane aj pri zabezpečovaní uvádzania začínajúceho pedagogického alebo odborného zamestnanca. V oblasti vzdelávania učiteľov sa rozšíri okruh atestačných organizácií. Zjednoduší sa zaraďovanie do kariérových stupňov a vykonávanie atestácií či organizovanie všetkých druhov vzdelávania v profesijnom rozvoji. Okrem iného sa umožní absolvovať kvalifikačné, funkčné, špecializačné a inovačné vzdelávanie aj ďalším fyzickým osobám.

Spresnia sa i podmienky financovania profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov. Rezort školstva bude môcť poskytnúť dotácie na podporu aktivít profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov. Doplnená je aj možnosť vyplácať funkčný plat za prácu nadčas v období čerpania náhradného voľna.

Účinnosť nadobudla od Nového roka i novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Zavádza nový inštitút nadpodnikového vzdelávacieho centra. Podporiť sa má vstup malých a stredných podnikov a samostatne zárobkovo činných osôb do systému duálneho vzdelávania.

Zmena má prispieť k zvýšeniu kvality a atraktivity odborného vzdelávania a prípravy v systéme duálneho vzdelávania a celkovej koordinácie odborného vzdelávania a prípravy zo strany zamestnávateľov, stavovských organizácií a profesijných organizácií. Odbúrať sa má ďalšia administratívna záťaž pre zamestnávateľov v procese overovania spôsobilosti pre systém duálneho vzdelávania.

Zdroj: https://www.ta3.com/clanok/222903/ucitelom-zacinaju-platit-zmeny-v-zakonoch-co-vsetko-novela-prinasa

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 162

¯\_(ツ)_/¯

spravy/skolstvo/ucitelom_zacinaju-platit_zmeny-v_zakonoch-co_vsetko_novela_prinasa.txt · Posledná úprava: 01/01/2022 12:25 od aix150