Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Suomi
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Magyar
 • Italiano
 • Latvia
 • Litva
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Україна
 • 中文 (Chinese)
spravy:skolstvo:vymenili-prazdninove_lenosenie_za_skoly_dnes_sa_spustaju-letne_skoly

Vymenili prázdninové leňošenie za školy – dnes sa spúšťajú Letné školy

09/08/2021 12:18 Správy školstvo

Letné školy sa budú konať počas nasledujúcich troch augustových týždňov – od 9. augusta do 27. augusta 2021. Aj v tomto roku je cieľom projektu pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov, ktoré vznikli, alebo sa prehĺbili v dôsledku pandémie, pripraviť ich na nachádzajúci školský rok a ponúknuť deťom zmysluplné voľnočasové a výchovno-vzdelávacie aktivity. Veľký dôraz bude kladený najmä na upevňovanie vedomostí a zručností.

Letné školy
minister školstva Branislav Gröhling a žiaci, Foto: minedu

Súčasťou tohtoročnej Letnej školy je povinná vzdelávacia zložka, ktorá musí byť v súlade so školským vzdelávacím programom a doplňujúcu časť zameranú na rozvoj zručností prostredníctvom voľnočasových, socializačných a pohybových aktivít. „Chceme, aby fungovali aj ako príprava na nový školský rok, ako miesto, kde si žiaci upevnia poznatky, možno hravou, inovatívnou formou,“ zdôraznil minister školstva Branislav Gröhling. Letná škola však nebude fungovať ako „tábor“, ale ako miesto, kde sa žiaci budú vzdelávať a získavať nové poznatky.

Projekt doučovania v Letnej škole je od začiatku realizácie zameraný na každého žiaka, ktorý je ohrozený školským neúspechom, teda nielen na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a z rodín v hmotnej núdzi. Školským neúspechom sú ohrození aj žiaci, ktorí boli doposiaľ „jednotkári“ a teraz sa ich prospech zhoršil z toho dôvodu, že napr. ich rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre a nemôžu sa im toľko venovať alebo žiakovi nevyhovuje dištančný spôsob výučby a podobne. Ministerstvo školstva už druhý rok po sebe uvoľnilo školám peniaze na program letných škôl – 422 500 eur.

Vlani sa do programu zapojilo 244 základných škôl. Tento rok 419 základných škôl. Ich zoznam nájdete tu: https://www.minedu.sk/data/att/20156.pdf. Na školách sa bude počas Letnej školy konať 1 331 týždenných cyklov. Oproti minulému roku je to nárast, ktorý by bol ešte väčší, pokiaľ by ministerstvo nespúšťalo pokračovanie doučovania Spolu múdrejší od septembra 2021. Školy sa zameriavajú viac na tento typ vzdelávania, pretože počas školského roku sa zdá učiteľom doučovanie efektívnejšie.

Základné školy môžu realizovať Letnú školu v päťdňových cykloch od 9. do 27. augusta. Počas jedného cyklu (týždňa) môže škola realizovať program súbežne vo viacerých skupinách. Školy môžu zvoliť krátky cyklus – štyri až šesť vyučovacích hodín denne alebo dlhý cyklus – sedem až desať vyučovacích hodín denne.

Okrem základných škôl sa tento rok mohli prihlásiť do programu aj stredné odborné školy či konzervatóriá. Žiakom môžu ponúknuť náhradu praktického vyučovania a umeleckej praxe, ktoré bolo počas druhej vlny pandémie možné realizovať len v obmedzenej miere. Žiaci vďaka tomu budú môcť získať praktické zručnosti a schopnosti vo svojom študijnom odbore. Do projektu sa zapojilo celkovo 34 stredných škôl (podporené boli všetky žiadosti) v 207 cykloch. Ich zoznam nájdete tu: https://www.minedu.sk/data/att/20155.pdf

Stredné školy môžu organizovať Letnú školu v trvaní 10 alebo 15 dní s denným počtom hodín 4 až 6, a to tiež počas troch posledných týždňov augusta.

Vzdelávacie aktivity môže škola realizovať sama, ale aj v spolupráci s neziskovým sektorom či komunitnými centrami. Ministerstvo opäť pripravilo program s minimálnymi požiadavkami na administratívu. Bližšie informácie ako aj text výzvy nájdu školy či rodičia na webe ministerstva školstva.

Školy môžu žiadať o preplatenie každého týždňa letnej školy, pričom odmena je vyššia ako vlani. Za krátky týždeň (5 hodín denne od pondelka do piatka) ministerstvo zaplatí 600 eur, za dlhý týždeň (6 až 8 hodín denne od pondelka do piatka), ministerstvo pošle tisíc eur. Peniaze môže škola použiť na preplatenie miezd ľudí, ktorí sa budú žiakom venovať, učebných pomôcok a tiež na stravu a dopravu pre žiakov. Suma sa bude odvíjať od počtu žiakov na škole, maximálna suma pre najväčšie školy bude 8000 eur.

Letné školy sú opäť dobrovoľné – pre školy aj pre žiakov. Prihlásiť sa mohla každá škola, rezort sa prioritne zameriava na skupiny žiakov, ktoré najviac potrebujú pomoc a upevnenie poznatkov.

Zdroj: https://www.minedu.sk/vymenili-prazdninove-lenosenie-za-skoly-dnes-sa-spustaju-letne-skoly/

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 404

¯\_(ツ)_/¯

spravy/skolstvo/vymenili-prazdninove_lenosenie_za_skoly_dnes_sa_spustaju-letne_skoly.txt · Posledná úprava: 16/08/2022 19:20 od aix150