Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


studium:odborne_predmety:doa:poruhy_alternatorov_a_ich_prejavy

Poruchy alternátorov a ich prejavy

K najbežnejším poruchám alternátorov, s ktorými sa u motorových vozidiel môžeme stretnúť sú:

  • nízke napätie na svorke B+ (menej než 13,8 V)
  • po zapnutí kľúča nedôjde k rozsvieteniu kontrolky dobíjania
  • kontrolka dobíjania svieti stále
  • vysoké napätie na svorke B+ (viacej ako 14,8 V)
  • nadmerný hluk alternátora
  • nadmerné opotrebovanie remeňa, vplyvom poruchy voľnobežky
  • nadmerné prehrievanie alternátora

Nízke napätie na svorke B+ (menej než 13,8 V)

Tento prejav môže byť spôsobený buď chybou regulátora, chybou v usmerňovači alebo chybou na statorovom vinutí. Presnú príčinu sa dá odhaliť až pri demontáži a rozbore alternátora. Pomocou meracích prístrojov môžeme diagnostikovať jednotlivé časti alternátora (stator, rotor, diódový mostík a regulátor).

časti alternátora

Po zapnutí kľúča nedôjde k rozsvieteniu kontrolky dobíjania

Tento prejav môže byť spôsobený prerušením okruhu budiaceho vinutia alebo chybou kontrolky dobíjania. Pri stanovení príčiny môžeme postupovať nasledovne:

  • odpojiť konektoru svorky D+ na alternátore
  • upevniť odpojený vodič
  • rozsvieti sa kontrolka dobíjania

Týmto postupom vylúčime možnú chybu v kontrolke dobíjania.

Kontrolka dobíjania svieti stále

Príčinou poruchy je nedosiahnutie pracovného napätia na svorke D+. Príčinou môže byť chybný regulátor alebo dióda usmerňovača.

Presná príčina sa dá odhaliť až pri demontáži a rozobraní alternátora. Pomocou meracích prístrojov môžeme diagnostikovať jednotlivé časti alternátora (rotor, stator, diódový mostík a regulátor).

Vysoké napätie na svorke B+ (viac ako 14,8 V)

Táto porucha je spôsobená chybou regulátoru dobíjania. Je nutné previesť výmenu regulátora.

Nadmerný hluk alternátora

Prejav je spôsobený nevhodným napnutím hnacieho remeňa, alebo chybnými ložiskami.

Nadmerné opotrebenie remeňa, vplyvom poruchy voľnobežky

Porucha sa prejavuje kmitaním remeňa, nadmerným namáhaním napínacej kladky, znižuje životnosť remeňa, zvyšuje namáhanie rotujúcich dielov, zvyšuje akustické prejavy. Oprava sa prevádza demontážou a výmenou voľnobežky.

Nadmerné prehrievanie alternátora

Táto porucha je spôsobená nedostatočným prúdením chladiaceho vzduchu. Nastane v dôsledku nečistôt v chladiacich otvoroch v plášti alternátora.

Oprava sa realizuje vyčistením tlakom vzduchu, prípadne demontážou a následným vyčistením.

Táto stránka bola navštívená: Dnes: 2 / Včera: 1, Doteraz: 110

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/doa/poruhy_alternatorov_a_ich_prejavy.txt · Posledná úprava: 15/03/2021 12:38 od aix150