Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
studium:odborne_predmety:elr:opakovanie_meranie

Opakovanie, Meranie

Elektrický prúd je usporiadaný pohyb elektrónov.
Elektrické napätie je rozdiel potenciálov dvoch bodov.
Elektrický odpor R je vlastnosť vodiča.( ρ, l, S)


Rozdiel potenciálov medzi každým bodom:

Meranie

— je určovanie veličiny, hodnoty (veľkosti) a jednotky.

Veličiny:

 1. elektrické
 2. neelektrické — môžeme merať elektricky.

El. meranie je proces, pri ktorom určujeme el. veličinu, veľkosť a jednotku.

Na meranie používame digitálne alebo analógové meracie prístroje.

Elektromechanický prístroj je zariadenie, ktoré sa skladá z 2 častí:

 • meracia časť
 • ukazovacia časť

Rozdelenie prístrojov:

 1. základné
 2. rezonančné
 3. integračné
 4. pomerové
 5. a iné,…

Podľa sústavy ich rozdeľujeme na:

 • 1.) magnetoelektrické prístroje s otočnou cievkou,
 • 2.) magnetoelektrické prístroje s otočným magnetom,
 • 3.) feromagnetické,
 • 4.) indukčné,
 • 5.) tepelné,
 • 6.) elektrostatické

Podľa vonkajšej úpravy:

 • rozvádzačové
 • prenosné
 • laboratórne
 • základné

Podľa meranej veličiny rozoznávame:

 • voltmetre
 • ampérmetre
 • galvanometre
 • wattmetre
 • elektromery
 • fázomery
 • varmetre
 • frekventomery

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 1, Doteraz: 103

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/elr/opakovanie_meranie.txt · Posledná úprava: 26/02/2021 20:08 od aix150