Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
studium:odborne_predmety:zae:asynchronne_motory_am

Asynchrónne motory

1.Úvod

Asynchrónne motory podľa ich konštrukcie rozdeľujeme na: a.)Motory s kotvou nakrátko (klietkové) -rotor s klietkou -odporový rotor -rotor s hlbokou drážkou -rotor s dvojitou klietkou

b.)Krúžkové motory K charakteristickým rozdielom okrem iného patrí: Klietkový motor má vo svojom najjednoduchšom vyhotovení rotor tvorený z plechov, v ktorých sú uložené medené (Cu) alebo hliníkové (Al) neizolované tyče, ktoré sú na oboch koncoch skratované čelnými kruhmi. Krúžkový motor má naproti tomu vinutú kotvu (rotor), z ktorej sú konce vinutí vyvedené prostredníctvom krúžkov a zberacích kefiek.

2.Funkcia asynchrónneho motora

Stator pripojíme na 3-fáz. napätie, takže v jeho dutine vznikne točivé mag. pole.

Stator vytvorí točivé mag. pole ΦS. Toto pole indukuje vo vodičoch rotora napätie E=Φ/t

3.Sklz

Rýchlosť otáčania točivého poľa (statora) je iná než rotora. Pretože sú to rýchlosti rozdielne, označujeme ich ako asynchrónne (t.j. nesúbežné). Rozdiel medzi počtom otáčok točivého MP statora ns a počtom otáčok rotora nr označujeme ako slz.

Príklad 1

Predpokladajme počet synchrónnych otáčok 3-fáz. motora 3000 min-1. Počet otáčok rotora je 2880 min-1. Absolútny sklz je potom 3000-2880=120 min-1. Nebýva zvykom sklz udávať v min-1, ale pomerom absolútneho sklzu k počtu otáčok točivého poľa:

S=ns-nr/ns (pomerný sklz) Sklz v % s=ns-nr/ns. 100% (percentuálny sklz)

Všeobecne platí, že sklz asynchr. motorv pri normálnej prevádzke kolíše medzi 0,3% u najväčších motorov a 10% u najmenších motorov.

4.Frekvencia v rotore

Vychádzame zo vzťahu pre otáčky n=60.f/p (p-počet pólových dvojíc) Za počet otáčok dosadíme relatívne otáčky t.j. f2=P.(nS-nr/60) f2=S.f1

Keď spustíme synchrónny motor, potom v okamihu zopnutia spínača, keď sa motor správa ako transformátor platí, že je frekvencia v rotore zhodná s frekvenciou statora f2=f1 a 1=100%.

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 580

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/zae/asynchronne_motory_am.txt · Posledná úprava: 27/02/2021 11:24 od aix150