Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
studium:statny_pedagogicky_ustav_zbiera_od_skol_vzorove_vzdelavacie_programy

Štátny pedagogický ústav zbiera od škôl vzorové vzdelávacie programy

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) žiada školy o zaslanie vzorových vzdelávacích programov. Informoval o tom na svojej stránke. V rámci tejto výzvy chcú zozbierať niekoľko typologicky odlišných školských vzdelávacích programov pre rôzne typy škôl, od materských škôl cez gymnáziá až po základné umelecké školy a jazykové školy.

vzdelávacie programy

Vzorové vzdelávacie programy plánuje ŠPÚ zverejniť na svojej webovej stránke. Záujemcovia môžu návrhy posielať priebežne do 31. augusta 2021.

Vzorové školské vzdelávacie programy majú slúžiť ako príklad dobrej praxe či inšpirácia pre školy, ktoré rozmýšľajú o zmene prístupu k tvorbe vzdelávacích programov.

Využiť sa môžu aj ako prvá pomoc pre školy, ktoré potrebujú zosúladiť svoj školský program so štátnym vzdelávacím programom. To, či sú zaslané školské vzdelávacie programy v súlade s príslušným štátnym vzdelávacím programom, posúdia výskumní pracovníci ŠPÚ

Zdroj: SITA https://www.webnoviny.sk/vskolstve/statny-pedagogicky-ustav-zbiera-od-skol-vzorove-vzdelavacie-programy

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 425

¯\_(ツ)_/¯

studium/statny_pedagogicky_ustav_zbiera_od_skol_vzorove_vzdelavacie_programy.txt · Posledná úprava: 25/04/2021 17:58 od aix150