Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
svetovy_den:svetovy_den_mieru-1.januara

Svetový deň mieru - 1. januára

18/12/2022 14:02 Svetový deň, Kalendár 2023

1. január

Svetový deň pokoja, ktorý sa každoročne oslavuje 1. januára, je predovšetkým katolíckym sviatkom venovaným všeobecnému pokoju na slávnosť Panny Márie, Matky Božej.

Pri tejto príležitosti pápeži vo všeobecnosti robia autoritatívne vyhlásenia o katolíckom sociálnom učení (CST). Témou sviatku bolo vždy vytváranie kultúry starostlivosti.

Pápež a Vatikánska cirkev zdôrazňujú, že je potrebné starať sa o seba navzájom a zdieľať toleranciu a vytvárať spoločnosť, ktorá sa zameriava na dobré morálne hodnoty a nepodlieha pokušeniu nerešpektovať iných.

Každoročný Svetový deň mieru kladie dôraz na výhody mierovej spoločnosti.

Svetový deň mieru

Rok Dátum Deň Svetový deň mieru
2023 1. január nedeľa Svetový deň mieru 2023
2024 1. január pondelok Svetový deň mieru 2024
2025 1. január streda Svetový deň mieru 2025
2026 1. január štvrtok Svetový deň mieru 2026
2027 1. január piatok Svetový deň mieru 2027
2028 1. január sobota Svetový deň mieru 2028

Kristus otvoril cestu pokoja

Po udelení požehnania pápež František vyslovil niekoľko výziev. Pripomenul svetový deň pokoja: „V tento deň, ktorý chcel svätý Pavol VI. venovať modlitbe a rozjímaniu za pokoj vo svete, pociťujeme ešte silnejšie, neznesiteľnejšie kontrast vojny, ktorá na Ukrajine a v iných regiónoch rozsieva smrť a ničenie. My však nestrácame nádej, pretože veríme v Boha, ktorý nám v Ježišovi Kristovi otvoril cestu pokoja. Skúsenosť s pandémiou nás učí, že nikto sa nemôže zachrániť sám, ale že spoločne môžeme kráčať cestou mieru a rozvoja.“ 1)

Súvisiace príspevky

1. január, 1.1.

Zdroj: https://nationaltoday.com/world-day-of-peace/

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 2 / Včera: 1, Doteraz: 223

¯\_(ツ)_/¯

1)
Anjel Pána: Mária upriamuje pozornosť na Dieťa, VATICAN NEWS, cit. ods. 2, Dostupné online, získané 1.1.2023
svetovy_den/svetovy_den_mieru-1.januara.txt · Posledná úprava: 01/01/2023 18:30 od aix150