Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
svetovy_den:svetovy_den_vody_2023

Svetový deň vody 2023

24/10/2022 20:28 Svetový deň, Svetový deň vody |22.marca

22. marec

Svetový deň vody je každoročným dňom Organizácie Spojených národov , ktorý sa od roku 1993 každoročne koná 22. marca a zameriava sa na dôležitosť sladkej vody.

Svetový deň vody oslavuje vodu a zvyšuje povedomie o 2,2 miliardách ľudí, ktorí žijú bez prístupu k bezpečnej vode. Ide o prijatie opatrení na riešenie globálnej vodnej krízy. Hlavným zameraním Svetového dňa vody je podpora dosiahnutia cieľa udržateľného rozvoja 6: voda a sanitácia pre všetkých do roku 2030.

História dňa

Myšlienka tohto medzinárodného dňa siaha až do roku 1992, roku, v ktorom sa konala Konferencia Organizácie Spojených národov o životnom prostredí a rozvoji v Rio de Janeiro. V tom istom roku Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov prijalo rezolúciu , podľa ktorej bol 22. marec každého roka vyhlásený za Svetový deň vody, ktorý sa má oslavovať od roku 1993.

Neskôr sa pridali ďalšie oslavy a podujatia. Napríklad Medzinárodný rok spolupráce vo vodnej sfére 2013 a súčasná Medzinárodná dekáda opatrení v oblasti vody pre trvalo udržateľný rozvoj, 2018 – 2028 . Tieto pozorovania slúžia na opätovné potvrdenie toho, že opatrenia týkajúce sa vody a hygieny sú kľúčom k zníženiu chudoby, hospodárskemu rastu a trvalej udržateľnosti životného prostredia.

6. Cieľ - Zabezpečiť dostupnosť a udržateľný manažment vody a sanitárnych opatrení pre všetkých (cieľ Agendy 2030, NIP SR, Príloha č. 1)

6.1 Do roku 2030 zabezpečiť univerzálny a rovný prístup k bezpečnej a cenovo dostupnej pitnej vode pre všetkých

Zobraziť ďalšie riadky Cieľa 6

Skryť riadky

6.2 Do roku 2030 spravodlivo pre všetkých zabezpečiť zodpovedajúce sanitačné a hygienické zariadenia a skoncovať s defekáciou na verejnosti, so zvláštnym ohľadom na potreby žien, dievčat a ľudí v ťažkej situácii

6.3 Do roku 2030 zlepšiť kvalitu vody znížením jej znečistenia, obmedzením vyhadzovania odpadov do vody a minimalizáciou vypúšťania nebezpečných chemických látok do vody, znížiť podiel znečistených odpadových vôd na polovicu a podstatne zvýšiť recykláciu a bezpečné opätovné využívanie vody v celosvetovom meradle

6.4 Do roku 2030 podstatne zvýšiť efektivitu využívania vody vo všetkých sektoroch a zabezpečiť udržateľný odber a dodávky pitnej vody tak, aby bol vyriešený nedostatok vody a podstatne sa znížil počet ľudí trpiacich jej nedostatkom

6.5 Do roku 2030 zaviesť integrovanú správu vodných zdrojov na všetkých úrovniach, a to aj za pomoci cezhraničnej spolupráce tam, kde je to vhodné

6.6 Do roku 2020 zabezpečiť ochranu a obnovu ekosystémov súvisiacich s vodou, vrátane hôr, lesov, mokradí, riek, kolektorov podzemných vôd a jazier

6.a Do roku 2030 rozšíriť medzinárodnú spoluprácu a podporu budovania kapacít v rozvojových krajinách v rámci programov a činností súvisiacich s vodou a sanitačnými zariadeniami, zahrňujúcimi zadržovanie, odsoľovanie a efektívne využívanie vody, čistenie odpadových vôd a využívanie technológií recyklácie a opätovného využívania vody

6.b Podporovať a posilňovať zapojenie miestnych komunít do zlepšovania správy vodných zdrojov a sanitačných zariadení

Zdroj: https://www.watermagazine.co.uk/event/world-water-day/ Zdroj: https://www.worldwaterday.org/
Zdroj: https://www.un.org/en/
Zdroj: http://undocs.org/A/RES/47/193
Zdroj: https://www.un.org/en/events/worldwateryear/
Zdroj: https://www.un.org/en/events/waterdecade/index.shtml

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 4 / Včera: 1, Doteraz: 994

¯\_(ツ)_/¯

svetovy_den/svetovy_den_vody_2023.txt · Posledná úprava: 05/01/2023 10:17 od aix150