Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Suomi
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Magyar
 • Italiano
 • Latvia
 • Litva
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Україна
 • 中文 (Chinese)
synology:office

Synology Office

Synology Office Synology Office je aplikácia zameraná na spoluprácu, určená na vytváranie dokumentov, tabuliek a snímok v portáli služby Synology Drive.

Synology Office


Pomocou rôznych integrovaných nástrojov môžete upravovať obsah a s kolegami si môžete vymieňať nápady prostredníctvom interaktívnych komentárov a modulov plug-in služby Synology Chat. Ak chcete zvýšiť zabezpečenie dôverných dát, môžete súbory zašifrovať pomocou hesiel.

Ak chcete spustiť službu Synology Office, otvorte službu Synology Drive a postupujte nasledovne: Kliknutím na tlačidlo + môžete v službe Synology Office vytvoriť dokumenty, tabuľky alebo snímky. Vykonávajte úpravy a spolupracujte v editore dokumentov, tabuliek a snímok.

Synology Office

Synology Office

Profesionálne nástroje pre úpravy ponúkané službou Synology Office pomáhajú s ľahkým a efektívnym vytváraním dokumentov, tabuliek a snímok, synchronizácia v reálnom čase zase umožňuje vášmu tímu dosahovať vysokú produktivitu a zároveň zabezpečiť bezpečnosť dát.

Generujte pracovné dokumenty

Dokument

Upravujte napísaný text pomocou pohotových nástrojov pre úpravy, obohaťte obsah pomocou funkcie pre zmenu a tvarovanie obrazu, spolupracujte s tímom, využívajte znalostí všetkých jeho členov a poskytujte spolupracovníkom spätnú väzbu pomocou režimu revízií.

Tabuľka

Vďaka vstavaným vzorcom, sviežim grafom a možnostiam podmieneného formátovania sa bežné úlohy formátovanie tabuliek, ako je vytváranie zostáv obratu, výpočet cestovných nákladov a zostavovanie zoznamov úloh, stanú úplnou hračkou a budete ich radi používať nielen v práci, ale aj v bežnom živote.

Snímky

Jednoduché vytváranie profesionálnych prezentácií pomocou komplexných funkcií pre úpravy, pôsobivý prednes založený na poznámkach pre prednášajúceho, urýchlenie prípravy obsahu pomocou vstavaných motívov a tímová spolupráca pri vytváraní balíčkov snímok integrujúcich príspevky všetkých členov.

Jednoduchá spolupráca

Viac členov tímu môže súčasne pracovať na jednom dokumente, vzájomne komunikovať prostredníctvom komentárov, zvyšovať svoju produktivitu a realizovať efektívnu spoluprácu.

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 826

¯\_(ツ)_/¯

synology/office.txt · Posledná úprava: 05/04/2021 14:34 od aix150