Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


maturita:elektropneumatika

Téma č. 18 ELEKTROPNEUMATIKA

Úloha 18.1

 • Definovať elektropneumatiku.
 • Opísať výhody a nevýhody elektropneumatiky.

Úloha 18.2

 • Nakresliť a vysvetliť pneumaticko-elektrický prevodník.
 • Nakresliť a vysvetliť elektricko-pneumatický prevodník.

Úloha 18.3

 • Nakresliť schematické značky pneumatiky - druhy kontaktov, ovládanie spínačov, cievky elektromagnetov.
 • Uviesť spôsoby zhášania elektrického oblúka.
 • Na základe schémy vysvetliť riadenie jednočinného pneumatického motora.

Úloha 18.1

Definovať elektropneumatiku.

Je to samostatná oblasť pneumatiky, ktorej ovládacie a riadiace prvky sú elektrické. Spolupráca pneumatických a elektrických obvodov a prvkov je možná pomocou prevodníkov

Opísať výhody a nevýhody elektropneumatiky.

Výhody: — ľahšie riadenie a ovládanie pneumatických motorov — možnosť ovládania pomocou PLC (programovací logický automat) Nevýhody:

— nemožnosť použitia vo výbušnom prostredí

Úloha 18.2

Nakresliť a vysvetliť pneumaticko-elektrický prevodník.

Pneumaticko elektrický prevodník. Prevodník ktorý prevádza pneumatický signál na elektrický. Jedná sa o kombináciu piestika a mikrospínača Popis: vstupný signál je pneumatický tlak p a výstupný signál je elektrický impulz. V prípade prítomnosti tlaku zmení polohu piestik a tým zopne prepínací kontakt mikrospínača. Ide o binárny typ prevodníka.

Nakresliť a vysvetliť elektricko-pneumatický prevodník.

Elektricko-pneumatický prevodník - prevádza elektrický signál na pneumatický - patria sem všetky rozvádzače a ventily ovládané elektrickým impulzom - ide o binárny prevodník, na výstupe je alebo nie je pneumatický tlak.

Úloha 18.3

Nakresliť schematické značky pneumatiky - druhy kontaktov, ovládanie spínačov, cievky elektromagnetov.

Druhy kontaktov, ovládanie spínačov

Kontakty

Uviesť spôsoby zhášania elektrického oblúka.

Spôsoby zhášania elektrického oblúka:

 • Masívnou konštrukciou kontaktov – hlavne v js. obvodoch
 • Úpravou kontaktov
 • Prerušením oblúka vo viacerých miestach
 • Rýchlym oddialením kontaktov, Vyfúknutie oblúka magnetickým poľom, Vyfúknutie stlačeným vzduchom, Zhášacím médiom – olej, plyn (SF6), piesok (poistky)

Na základe schémy vysvetliť riadenie jednočinného pneumatického motora.

Jednočinné pneumatické motory - pri jednočinných pneumatických motoroch pôsobí tlakový vzduch iba na jednu stranu piesta - vykonávajú mechanickú prácu iba v jednom smere pohybu - spätný pohyb je realizovaný silou pružiny alebo inou vonkajšou silou, ktorá musí byť dostatočne veľká aby vratný pohyb piesta prebehol s dostatočnou rýchlosťou - zdvih jednočinných motorov je obmedzený použiteľnou dĺžkou pružiny, cca do 100 mm - tieto motory sa používajú predovšetkým pri vyhadzovaní, lisovaní, zdvíhaní … Piestové jednočinné priamočiare motory: - najčastejšie používané typy jednočinných pneumatických priamočiarych motorov - vo valci sa posúva piest vplyvom tlaku vzduchu - piest musí byť opatrený vhodným tesnením a dostatočne mazaný n i e : a) pracovný pohyb je realizovaný tlakom vzduchu a návrat je realizovaný pružinou b) pracovný pohyb je realizovaný pružinou a návrat je realizovaný tlakom vzduchu c) pracovný pohyb je realizovaný tlakom vzduch a návrat je realizovaný vonkajšou silou

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 292

¯\_(ツ)_/¯

maturita/elektropneumatika.txt · Posledná úprava: 11/03/2021 08:05 od aix150