Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


maturita:hydraulika

Téma č. 19 HYDRAULIKA

Úloha 19.1

  • Definovať pojem hydraulika, rozdeliť hydrauliku.
  • Objasniť stacionárnu a mobilnú hydrauliku.
  • Vymenovať riadiace prvky hydrauliky.

Úloha 19.2

  • Opísať priamočiary hydromotor.
  • Na základe schémy opísať riadenie jednočinného priamočiareho hydromotora.

Úloha 19.3

  • Na základe schémy opísať riadenie dvojčinného priamočiareho hydromotora.
  • Opísať rotačný hydromotor.

Úloha 19.1

Definovať pojem hydraulika, rozdeliť hydrauliku.

Pod pojmom hydraulika sa označuje tvorba síl a pohybov prostredníctvom tlakovej kvapaliny. Tlaková kvapalina je pritom nositeľom energie Hydrauliku delíme na: - stacionárnu (lisy, valcovacie trate, výťahy) - mobilnú (stavebné, poľnohospodárske stroje, zdvíhacie ramena).

Objasniť stacionárnu a mobilnú hydrauliku.

Mobilná hydraulika sa pohybuje na kolesách alebo pásoch, stacionárna je pevne vstavaná na jednom mieste

Vymenovať riadiace prvky hydrauliky.

Rozvádzače

Sú konštrukčné prvky, ktoré menia v hydraulickom zariadení cesty prietoku tlakovej kvapaliny,

Prvky na obmedzovanie a riadenie prietoku

- jednosmerný ventil- uzatvárajú objemový tok v jednom smere, Uzatváracie ventily- uzatvárajú objemový tok v oboch smeroch. Prvky na riadenie tlaku - tlakové ventily - použitie ako poistného člena pri preťažení - redukčné ventily - pri potrebe súčasných viac tlakových hladín

Úloha 19.2

Opísať priamočiary hydromotor.

Priamočiary hydromotor - je akčný člen, ktorý mení hydraulický výkon na mechanický - vykonáva priamočiare pohyby pôsobením tlaku na plochu pohyblivého piesta

Na základe schémy opísať riadenie jednočinného priamočiareho hydromotora.

Úloha 19.3

Na základe schémy opísať riadenie dvojčinného priamočiareho hydromotora.

Opísať rotačný hydromotor.

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 143

¯\_(ツ)_/¯

maturita/hydraulika.txt · Posledná úprava: 24/02/2021 20:26 od aix150