Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


maturita:vakuum

Téma č. 17 VÁKUUM

Úloha 17.1

  • Definovať vákuum a jednotku v sústave SI.
  • Vysvetliť použitie štandardnej, extra hlbokej prísavky a vlnovca.

Úloha 17.2

  • Pomocou schémy objasniť princíp vákuový ejektor - Venturiho trubica.

Úloha 17.3

  • Na základe schémy objasniť zapnutie, zastavenie a vypnutie vákua.

Úloha 17.1

Definovať vákuum a jednotku v sústave SI.

Vákuum je stav plynu, keď je hustota častíc nižšia ako atmosférický zemský tlak na úrovni mora. Vo všeobecnosti tlak v pneumatike predstavuje pretlak (relatívne k okolitému tlaku). To znamená, že vákuum sa vždy uvádza ako záporná hodnota (meraná voči tlaku v okolitom prostredí). Vo všeobecnosti sa ako jednotky používajú bary a milibary (mbar) (1 bar = 1000 mbar). Jednotka je odvodená z SI jednotky pre tlak, ktorou je pascal (Pa). Predtým používané jednotky tlaku ako napríklad Torr, Kp/cm2, at, atm, mWS a mmHg sa už nemajú používať.

Vysvetliť použitie štandardnej, extra hlbokej prísavky a vlnovca.

Vákuové ejektory Festo pracujú na princípe Venturiho trubice. Stlačený vzduchu z prívodu stlačeného vzduchu prúdi do ejektora. Štandardná prísavka Pre ploché, jemne zvlnené a zakrivené povrchy. Extra hlboká prísavka Pre okrúhle a zakrivené obrábané diely. Vlnovec • Pre šikmé plochy • Pre zakrivené, okrúhle plochy, flexibilné obrábané diely s veľkými plochami • Pre citlivé obrábané diely ako sú sklenené fľaše a žiarovky

Úloha 17.2

Pomocou schémy objasniť princíp vákuový ejektor - Venturiho trubica.

V zúžení Venturiho trysky sa zvýši rýchlosť prietoku vzduchu až na rýchlosť zvuku. Po opustení Venturiho trysky sa vzduch rozpína a preteká cez trysku prijímača do výstupu (tlmič hluku). Pri tomto procese sa v komore medzi Venturiho dýzou a dýzou prijímača vytvorí vákuum, ktoré spôsobí nasatie vzduchu z vákuového portu. Odsatý vzduch a odvetrávaný vzduch prechádzajú cez výstup (tlmič hluku).

Úloha 17.3

Na základe schémy objasniť zapnutie, zastavenie a vypnutie vákua.

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 152

¯\_(ツ)_/¯

maturita/vakuum.txt · Posledná úprava: 24/02/2021 20:18 od aix150