Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
medzinarodny_den:medzinarodny_den_biologickej_diverzity-22.maj

Medzinárodný deň biologickej diverzity |22.mája

04/01/2023 10:11 Medzinárodný deň

22.máj

Teraz je čas konať v prospech biodiverzity! Organizácia Spojených národov vyhlásila 22. máj za Medzinárodný deň biologickej diverzity s cieľom zvýšiť porozumenie a povedomie o otázkach biodiverzity.

Na zastavenie alebo zvrátenie tohto poklesu je životne dôležité zmeniť roly, činy a vzťahy ľudí s biodiverzitou. Existuje mnoho riešení: rozmanité siete, programy a partneri UNESCO zaznamenali pozitívne a inšpirujúce zárodky zmeny na celom svete. UNESCO tiež sprevádza členské štáty a ich ľudí v ich úsilí zastaviť stratu biodiverzity pochopením, ocenením, ochranou a využívaním biodiverzity udržateľným spôsobom.

Biodiverzita je živou štruktúrou našej planéty. Podporuje blahobyt človeka v súčasnosti aj v budúcnosti a jeho rýchly pokles ohrozuje prírodu aj ľudí. Podľa Globálnej hodnotiacej správy o biodiverzite a ekosystémových službách vydanej v roku 2019 Medzivládnou vedecko-politickou platformou pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) pri UNESCO sú hlavnými globálnymi faktormi straty biodiverzity zmena klímy, invazívne druhy, nadmerné využívanie prírodné zdroje, znečistenie a urbanizácia. Globálna správa preukázala zodpovednosť ľudských činností za stratu biodiverzity, ktorá v prípade suchozemských ekosystémov predstavovala 75 %. Toto hodnotenie tiež naznačilo, že riešenia existujú a že ešte nebolo neskoro konať.

Biodiverzita

Medzinárodný deň biologickej diverzity 22. máj

Dátum Deň Medzinárodný deň biologickej diverzity
22. máj 2023 pondelok Medzinárodný deň biologickej diverzity 2023
22. máj 2024 streda Medzinárodný deň biologickej diverzity 2024
22. máj 2025 štvrtok Medzinárodný deň biologickej diverzity 2025
22. máj 2026 piatok Medzinárodný deň biologickej diverzity 2026
22. máj 2027 sobota Medzinárodný deň biologickej diverzity 2027

Zdroj: https://www.unesco.org/en/days/biological-diversity

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 101

¯\_(ツ)_/¯

medzinarodny_den/medzinarodny_den_biologickej_diverzity-22.maj.txt · Posledná úprava: 08/05/2023 16:34 od aix150