Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
medzinarodny_den:medzinarodny_den_proti_drogovej_zavislosti_a_nedovolenemu_obchodovaniu_s_drogami:unodc

#UNODC

Medzinárodný deň

26. jún

Medzinárodný deň proti nezákonnému užívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu

UNODC - Úrad OSN pre drogy a kriminalitu

Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (http://www.unodc.org/) je lídrom v boji proti nezákonným drogám a medzinárodnému zločinu. Bol založený v roku 1997 zlúčením Programu kontroly drog a Centra pre medzinárodnú prevenciu zločinu. Zástupcovia rezortu zdravotníctva sa pravidelne zúčastňujú zasadaní Komisie pre omamné látky (CND).

Úrad pre drogy a kriminalitu

Úrad pre drogy a kriminalitu
Úrad pre drogy a kriminalitu

Výskum UNODC predstavuje kľúčovú globálnu autoritu v oblasti drog a kriminality a poskytuje vysokokvalitné a nevyhnutné dôkazy pre tvorbu politiky a cenné zdroje vedomostí v oblasti drog a kriminality, a to aj v rámci Agendy trvalo udržateľného rozvoja. Tematický program pre výskum, analýzu trendov a forenznú analýzu definuje kľúčové výzvy, pracovné priority a štandardy kvality, ako aj nástroje a služby na podporu rozvoja politiky a programov v rámci mandátov UNODC. Výstupy výskumu, ktoré sa plánujú publikovať v najbližších mesiacoch/rokoch, nájdete v pripravovaných publikáciách.

MLÁDEŽ A UNODC

Mládež a mladí ľudia sú nevyhnutní na splnenie mandátov UNODC na posilnenie právneho štátu a zlepšenie bezpečnosti ľudí, vrátane priorít v oblasti spravodlivosti a zdravia. Presnejšie povedané, UNODC má mandát na podporu členských štátov pri zapájaní mládeže do úsilia v oblasti predchádzania kriminalite a do prevencie užívania drog založenej na dôkazoch, ako aj na zabezpečenie toho, aby systémy súdnictva lepšie slúžili a chránili mládež a deti. Okrem toho stratégia UNODC 2021 – 2025 zdôrazňuje posilnenie postavenia mládeže a mladých ľudí ako prierezový záväzok organizácie.

Zdroj: https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/index.html
Zdroj: https://www.unodc.org/unodc/en/youth/index.html
Zdroj: https://www.infodrogy.sk/

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 364

¯\_(ツ)_/¯

medzinarodny_den/medzinarodny_den_proti_drogovej_zavislosti_a_nedovolenemu_obchodovaniu_s_drogami/unodc.txt · Posledná úprava: 07/05/2022 15:17 od aix150