Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


oznam:jarne_prazdniny

Jarné prázdniny od 22.2.2021 - do 26.2.2021

PSK

Jarné prázdniny na školách v Prešovskom (a Košickom) kraji - 22. február 2021 (pondelok) až 26. február 2021 (piatok).

  • Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin - 19. február 2021 (piatok).
  • Začiatok vyučovania po prázdninách - 1. marec 2021 (pondelok).

Končiace ročníky nastúpia na prezenčné vyučovanie 1.3.2021 po prázdninách,

  • len žiaci s negatívnym testom,
  • podľa aktuálnej situácie po testovaní.

Jarné prázdniny

oznam/jarne_prazdniny.txt · Posledná úprava: 26/02/2021 12:00 od aix150