Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
oznam:navrat_ziakov_do_skoly_po_jarnych_prazdninach

Koniec prázdnin, návrat do školy od 1.3.2021

Meranie teploty a kontrola rúšok Obnovenie vyučovania pre žiakov končiacich ročníkov (3.D, 4.A, 4.B, 4.E, 4.G, 4.H, 2.N, 2.K) je opäť naplánované po jarných prázdninách od 01.03. 2021.


Prezenčné vyučovanie

Spojená škola Juraja Henischa

Podmienkou účasti na prezenčnej forme vzdelávania je negatívny test na ochorenie COVID19, ktorého platnosť nie je staršia ako 7 dní.

čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

Spolu s negatívnym testom je potrebné vyplniť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti:

 1. Zamestnanci školy sa musia preukázať platným negatívnym testom na COVID a pri nástupe odovzdať vyplnený dokument: cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_-_donutnuta_osoba_covid.rtf
 2. Zákonný zástupca neplnoletého žiaka - sa musí dať otestovať aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti. Pri nástupe musia odovzdať nasledovný dokument cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_-_zakonny_zastupca_covid.rtf Ak ide o plnoletého žiaka, tak sa testuje len on, bez povinnosti testovania rodiča. Pri nástupe do školy musí odovzdať nasledovný dokument: Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_-_donutnuta_osoba_COVID.docx
 3. Platnosť testov – test zamestnancov, zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí sedem kalendárnych dní. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia nekontroluje certifikáty, ale vyžaduje príslušné prehlásenie od zamestnancov, zákonných zástupcov a plnoletých žiakov (ak nie sú vyňatí z testovania).

Testovanie na Covid-19 v Bardejove

MOM Bardejov Odporúčame všetkým žiakom uvedených tried :!: vykonať testovanie v termíne od 26. 02 do 28. 02. 2021 z dôvodu zabezpečenia 7-dňovej pravidelnosti testovania.

O možnosti testovania v Bardejove Vás budem informovať v najbližších dňoch.

Dištančné vzdelávanie

Dištančné vzdelávanie Žiaci zvyšných ročníkov pokračujú po jarných prázdninách v dištančnej forme vzdelávania.

O prípadných zmenách, ktoré môžu nastať z dôvodu meniacej sa epidemiologickej situácie budú študenti a ich zákonní zástupcovia včas informovaní.

Kontakt s osobou pozitívne testovanou na COVID-19

Pokyny pre žiakov a zamestnancov pri kontakte s osobou pozitívne testovanou na COVID-19

V prípade, že niekto bol v úzkom kontakte s osobou pozitívne testovanou na COVID-19, je povinný sa izolovať a dať sa otestovať až po ôsmych dňoch.

V prípade, že ste identifikovaný ako úzky kontakt s pozitívnou osobou na COVID-19 okamžite zostávate v domácej izolácii a najskôr na 8. deň od kontaktu sa prihlásite na testovanie, na stránke https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19.

Pri vypĺňaní formuláru je potrebné uviesť, že ste boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou, resp. príznaky ochorenia ak sa u vás objavili.

Povinná karanténa začína od momentu, kedy sa osoba dozvie, že bola v úzkom kontakte s niekým pozitívnym na ochorenie.

U ľudí bez príznakov karanténa trvá 14 dní, aj v prípade, že podstúpia testovanie s negatívnym výsledkom.

V prípade, ak sa u osoby vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia, počas doby 14 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, o ukončení karantény rozhoduje všeobecný lekár. Aj miernejšie zdravotné komplikácie je nutné konzultovať so svojím lekárom, aby sa zabránilo zhoršeniu zdravotného stavu pacienta.

Za úzky kontakt môžete považovať:

 1. osoby, s ktorými ste strávili dlhší čas v jednej domácnosti, na pracovisku, v zasadačke a podobne,
 2. osobu, s ktorou ste boli tvárou v tvár (na vzdialenosť menšiu než meter), v blízkosti ktorej ste kašlali a kýchali, alebo s ktorou ste mali fyzický kontakt kože na kožu,
 3. osoby, s ktorými ste strávili viac než 15 minút vo vzdialenosti do dvoch metrov,
 4. osoby, ktoré s vami cestovali v aute, alebo sedeli vo vzdialenosti do dvoch sedadiel v inom dopravnom prostriedku.

Zdroj: https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-22-02-2021-kontakt-izolacia

V Bardejove 24.02.2021 Ing. Peter Dulenčin, PhD., riaditeľ školy

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 83

¯\_(ツ)_/¯

oznam/navrat_ziakov_do_skoly_po_jarnych_prazdninach.txt · Posledná úprava: 26/02/2021 12:53 od aix150