Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
oznam:organizacia_vyucovania-v_dnoch_2.3.2021-spat_v_skole

ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA V DŇOCH 2.-3.9.2021 (ŠTVRTOK - PIATOK)

30/08/2021 09:50 OZNAMY

Organizácia vyučovania


ŠTVRTOK 2.9.2021

1.A, 1.B, 1.C, 1.D a 1.G nástup do školy 7:30 - 7:45

 • ranný filter na vrátnici (VOJ, BED, VAG + VRÁTNIK) - meranie teploty, usmerňovanie študentov, žiaci s príznakmi ochorenia nebudú do školy vpustení
 • dozor na chodbe od 7:20 VOJ, BED, VAG, BLA, KOS – horná chodba
 • študenti sa neprezúvajú
 • po filtri sa študenti presunú do tried na triednické hodiny (zoznam odborov na vchodových dverách)

TRIEDNICKÉ HODINY

 • trvanie THF: min. 4 vyučovacie hodiny (do 11:00 hod.)
 • triedny učiteľ skontroluje prítomných študentov
 • informovanie študentov o BOZP, školský poriadok, šikanovanie, oslobodenie od TV potvrdenia, predstavia priestory školy, …)
 • fotenie 1.G – 10:00 hod. - uč. 51
 • fotenie 1.A – 11:00 hod. – uč. 51
 1. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka pred nástupom do strednej školy (archivuje sa)
 2. Oznámenie o výnimke z karantény (archivuje sa)
 • stravné lístky – študenti od 2.9. (štvrtok) – vlastné pero na podpis
 • všetky potvrdenia potvrdzuje tr. učiteľ na sekretariáte (nie študenti)

organizácia

2.A, 2.B, 2.C, 2.D a 2.G nástup do školy (OV) 7:45 - 8:00 (ranný filter)

 • triedny učiteľ skontroluje prítomných študentov
 • informovanie študentov o BOZP, školský poriadok, šikanovanie, oslobodenie od TV potvrdenia,…)
 • tr.učiteľ - rozdá materiály pre zákonných zástupcov a archivuje vrátené dokumenty:
 • tr. učiteľ vypracuje zoznam zaočkovaných študentov (výnimky)
 1. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy (archivuje sa)
 2. Oznámenie o výnimke z karantény (archivuje sa)

- trvanie THF: min. do 11:00 hod.

3.A, 3.B, 3.C, 3.D a 3.G nástup do školy 8:00 – 8:15 (ranný filter)

 • triedny učiteľ skontroluje prítomných študentov
 • informovanie študentov o BOZP, školský poriadok, šikanovanie, oslobodenie od TV potvrdenia,…)
 • tr. učiteľ vypracuje zoznam zaočkovaných študentov (výnimky)
 • tr. učiteľ - rozdá materiály pre zákonných zástupcov a plnoletých študentov a archivuje vrátené dokumenty:
 1. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy (archivuje sa)
 2. Oznámenie o výnimke z karantény (archivuje sa)

trvanie THF: min. do 11:00 hod.

4.A, 4.B, 4.E, 4.G a 4.H nástup do školy 8.15 – 8:30 (ranný filter)

 • triedny učiteľ skontroluje prítomných študentov
 • informovanie študentov o BOZP, školský poriadok, šikanovanie, oslobodenie od TV potvrdenia,…)
 • tr. učiteľ vypracuje zoznam zaočkovaných študentov (výnimky)
 • tr.učiteľ - rozdá materiály pre plnoletých študentov a archivuje vrátené dokumenty:
 1. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka pre plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy (archivuje sa)
 2. Oznámenie o výnimke z karantény (archivuje sa)

- trvanie THF: min. do 11:00 hod.

PIATOK 3.9.2020

 • ranný filter na vrátnici (VOJ, KOS, BLA + VRÁTNIK) - meranie teploty, usmerňovanie študentov, žiaci s príznakmi ochorenia nebudú do školy vpustení
 • dozor na chodbe (A) VOJ (B) BED (C) VAG (D) BLA
 • študenti sa prezúvajú
 • po filtri sa študenti presunú do tried na triednické hodiny (ako štvrtok)

Trvanie THF: min. 4 vyučovacie hodiny (do 11:00 hod.)

Fotenie študentov (pri uč. 51)

8:00 - 1.B
9:00 - 1.C
10:00 - 1.D

ORGANIZÁCIE PRÁCE OD 6.9.2021

 • riadne vyučovanie podľa rozvrhu

:!: OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

Príloha:

triednické hodiny


september 2021 Škola september 2021


Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 1, Doteraz: 631

¯\_(ツ)_/¯

oznam/organizacia_vyucovania-v_dnoch_2.3.2021-spat_v_skole.txt · Posledná úprava: 31/08/2021 20:03 od aix150