Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
skola:prijimacie_konanie_v_sk._roku_2022:aktualne_k_prijimacim_skuskam-pre_skolsky_rok_2022_2023

AKTUÁLNE k prijímacím skúškam pre školský rok 2022/2023

22/04/2022 09:45 Prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023, Školský rok 2022/2023, September 2022

logo Pozvánky na prijímaciu skúšku budú uchádzačom zasielané v listinnej podobe.

Prijímacie konanie do prvého ročníka sa koná v dvoch termínoch:

I. termín: 2. máj 2022

II. termín: 9. máj 2022

Gymnázium

Žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy v Testovaní 9 – 2022 dosiahli v teste zo slovenského jazyka a literatúry minimálnu úspešnosť 90 % a zároveň v teste z matematiky najmenej 90 % úspešnosť, budú prijatí bez prijímacích skúšok (§65 ods.5 Školského zákona).

SOŠ polytechnická

 

Žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy v Testovaní 9 – 2022 dosiahli v teste zo slovenského jazyka a literatúry minimálnu úspešnosť 80 % a zároveň v teste z matematiky najmenej 80 % úspešnosť, budú prijatí bez prijímacích skúšok (§65 ods.5 Školského zákona).

Výsledky žiakov z T9 2022 v elektronickej podobe získajú základné aj stredné školy (pre účely prijímacieho konania) v dňoch 28. – 29. 4. 2022 a výsledky T9 z náhradného termínu 3. 5. 2022.

Vzhľadom nato, že 2. 5. už sú prijímacie skúšky – nie je možné dodržať stanovených 7 dní pred prijímacou skúškou oznámiť žiakovi, že je prijatý bez prijímacích skúšok, ani zohľadňovať výsledky Testovania 9 u ostatných uchádzačov.

Pre prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023 budú uchádzači na prijímacie skúšky pozvaní a po doručení výsledkov T9 strednej škole bude možné uchádzača prijať bez prijímacej skúšky, bude o tejto skutočnosti uchádzač informovaný.

18.5.2022 - zverejnenie výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle a výveske strednej školy (do 23:59 hod.).

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 4, Doteraz: 792

¯\_(ツ)_/¯

skola/prijimacie_konanie_v_sk._roku_2022/aktualne_k_prijimacim_skuskam-pre_skolsky_rok_2022_2023.txt · Posledná úprava: 29/04/2022 08:56 od aix150