Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
2022-2023:zverejnenie_zoznamu_uchadzacov_podla_vysledkov_prijimacieho_konania

ZVEREJNENIE zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania

Prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023, Školský rok 2022/2023, September 2022

logo18/05/2022

18.5.2022 - zverejnenie výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle a výveske strednej školy (do 23:59 hod.).

Termíny konania prijímacích skúšok a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023

Termíny konania prijímacích skúšok

 1. I. termín: 2. máj 2022
 2. II. termín: 9. máj 2022

Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023

Gymnázium, Slovenská 5 - výsledková listina prijatých/ neprijatých uchádzačov, 18.5.2022

vys_gym_por22-maj-18.5.2022.pdf


SOŠ polytechnická, Slovenská 5, - výsledková listina prijatých/ neprijatých uchádzačov, 18.5.2022

Výsledková listina 2411 K mechanik nastavovač

študijné 4- ročné odbory

vy_mn_por_1_-mechanik-nastavovac22.pdf

Výsledková listina 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

vys_prog_por_2_-programator.obr.a.zv.strojov.a.zariadeni.pdf

Výsledková listina 2682 K mechanik počítačových sietí

vys_mps_por-mechanik-pocitacovych-sieti.pdf

Výsledková listina 2697 K mechanik elektrotechnik

vys_me_por-mechanik-elektrotechnik.pdf

učebné odbory 3-ročné

2487 H01 autoopravár – mechanik

vys_am_por-autoopravar-mechanik.pdf

Výsledková listina 2487 H02 autoopravár – elektrikár

vys_ae_por-autoopravar-elektrikar.pdf

Výsledková listina 3678 H inštalatér

vys_inst_por-instalater.pdf

Objavte poradovník


Príloha

Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 a termíny zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023

ZVEREJNENIE zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania

Ďalšie informácie

 1. Juraj Henisch, 1549 Bardejov - 1618 Augsburg Spojená škola Juraja Henischa

Informácie k prijímaciemu konaniu

:!: https://ssjh.edupage.org
:!: https://ssjh.edupage.org/text12/


Lúčenie MyEdit Lúčenie maturantov MyEdit
Lúčenie maturantov, MyEdit, Bardejov 13.5.2022


Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 4 / Včera: 3, Doteraz: 1984

¯\_(ツ)_/¯

2022-2023/zverejnenie_zoznamu_uchadzacov_podla_vysledkov_prijimacieho_konania.txt · Posledná úprava: 18/05/2022 10:04 od aix150