Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


statny_sviatok:den_ustavy_sr

Deň Ústavy Slovenskej republiky - štátny sviatok

1. september

06/08/2021 19:24 Štátny sviatok

Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č.241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch z 20. októbra 1993, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 1994, sa ustanovil 1. september ako štátny sviatok - Deň Ústavy Slovenskej republiky. Ústava Slovenskej republiky je hierarchicky najvyššie postavený právny predpis platný v Slovenskej republike. Dokument vznikol v záujme presadzovania práv príslušníkov národností a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike s vedomím zodpovednosti za budúcnosť slovenského národa a vyjadrujúc jeho vôľu.

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 40

¯\_(ツ)_/¯

statny_sviatok/den_ustavy_sr.txt · Posledná úprava: 06/08/2021 19:34 od aix150