Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
studium:odborne_predmety:ree:ochrana_samocinnym_odpojenim_napajania_v_sietach_tn

Ochrana samočinným odpojením napájania v sieťach TN

Požiadavky na ochranu v sieťach TN:

všetky neživé vodivé časti inštalácie sa musia spojiť s uzemneným bodom siete prostredníctvom ochranných vodičov, ktoré musia byť uzemnené pri každom transformátore (neutrálny bod - uzol) alebo generátore, alebo v ich blízkosti, ak existujú iné efektívne uzemnenia, odporúča sa, aby sa k nim pripojili ochranné vodiče, kdekoľvek je to možné.

Rovnomerné uzemnenie v sieti zabezpečí v prípade poruchy potenciály ochranných vodičov čo najbližšie k potenciálu zeme, kde nie je možné urobiť prídavné uzemnenie z praktických dôvodov (výškové budovy), má podobnú funkciu pospájanie ochranných vodičov s cudzími vodivými časťami, odporúča sa, aby sa ochranné vodiče uzemnili pri vstupe do objektov budov, v pevných elektrických obvodoch môže funkciu kombinovaného (ochranného aj neutrálneho) vodiča zastávať jediný vodič PEN, ktorý nemá menší prierez ako 10 mm² Cu alebo 16 mm² Al za predpokladu, že túto časť inštalácie nechráni prúdový chránič. Ak ide o kábel s koncentrickým neutrálnym vodičom, môže byť najmenší prierez vodiča PEN 4 mm².

V sieťach TN môžu byť použité ochranné prístroje:

 1. nadprúdové (poistky, ističe),
 2. chrániče (prúdové, napäťové).

Pre bezpečnosť užívateľov elektrického zariadenia je veľmi dôležitý čas za ktorý je chybné zariadenie odpojené.

Čas odpojenia závisí od:

 • impedancie vypínacej slučky poruchového obvodu,
 • od charakteristík použitých ochranných prístrojov (poistky, ističe).

Charakteristiky použitých ochranných prístrojov a impedancie obvodov musia byť také, aby pri poruche so zanedbateľnou impedanciou medzi krajným vodičom a ochranným vodičom alebo neživou časťou, došlo k samočinnému odpojeniu napájania v predpísanom čase.

Pritom musí platiť:

      Uo
Zs ≤ --------- [ Ω ]
      Ia

Zs — je impedancia poruchovej slučky zahrňujúca zdroj, pracovný vodič k miestu poruchy a ochranný vodič medzi miestom poruchy a zdrojom

U0 - je menovité napätie proti zemi (fázové napätie)

Ia - prúd zaisťujúci samočinné pôsobenie istiaceho prvku v čase podľa tabuľky 10.2

Tab. 10.5 Maximálne napätia a maximálne časy odpojenia pre siete TN:

Menovité striedavú napätie proti zemi U0 [V] Čas odpojenia [s]
230 0,4
400 0,2
>400 0,1

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 4 / Včera: 6, Doteraz: 1623

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/ree/ochrana_samocinnym_odpojenim_napajania_v_sietach_tn.txt · Posledná úprava: 25/02/2021 11:03 od aix150