Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Suomi
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Magyar
 • Italiano
 • Latvia
 • Litva
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Україна
 • 中文 (Chinese)
svetovy_den:svetovy_den_kulturnej_diverzity-pre_dialog_a_rozvoj-21.maj

Svetový deň kultúrnej diverzity pre dialóg a rozvoj |21.mája

04/01/2023 10:02 Svetový deň

21. máj

Svetový deň kultúrnej diverzity pre dialóg a rozvoj, ktorý sa koná každý rok 21. mája, oslavuje nielen bohatstvo svetových kultúr, ale aj zásadnú úlohu medzikultúrneho dialógu pri dosahovaní mieru a trvalo udržateľného rozvoja. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov prvýkrát vyhlásilo tento svetový deň v roku 2002 po prijatí Všeobecnej deklarácie o kultúrnej rozmanitosti zo strany UNESCO v roku 2001 , pričom uznalo potrebu „zvýšiť potenciál kultúry ako prostriedku na dosiahnutie prosperity, trvalo udržateľného rozvoja a globálneho mierového spolužitia“.

Po prijatí Agendy pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030 Organizáciou Spojených národov v septembri 2015 a rezolúcie A/C.2/70/L.59 o kultúre a trvalo udržateľnom rozvoji prijatej Valným zhromaždením OSN v decembri 2015 sa Svetový deň kultúrnej diverzity pre dialóg a rozvoj je dôležitejší ako kedykoľvek predtým. 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja možno najlepšie dosiahnuť čerpaním tvorivého potenciálu rôznych svetových kultúr a zapojením sa do nepretržitého dialógu, aby sa zabezpečilo, že všetci členovia spoločnosti budú mať prospech z trvalo udržateľného rozvoja.

Svetový deň kultúrnej diverzity pre dialóg a rozvoj 21. máj

Dátum Deň Svetový deň kultúrnej diverzity pre dialóg a rozvoj
21. máj 2023 nedeľa Svetový deň kultúrnej diverzity pre dialóg a rozvoj 2023
21. máj 2024 utorok Svetový deň kultúrnej diverzity pre dialóg a rozvoj 2024
21. máj 2025 streda Svetový deň kultúrnej diverzity pre dialóg a rozvoj 2025
21. máj 2026 štvrtok Svetový deň kultúrnej diverzity pre dialóg a rozvoj 2026
21. máj 2027 piatok Svetový deň kultúrnej diverzity pre dialóg a rozvoj 2027

Zdroj: https://www.unesco.org/en/days/cultural-diversity-dialogue-development

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 88

¯\_(ツ)_/¯

svetovy_den/svetovy_den_kulturnej_diverzity-pre_dialog_a_rozvoj-21.maj.txt · Posledná úprava: 29/04/2023 18:27 od aix150