Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Suomi
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Magyar
 • Italiano
 • Latvia
 • Litva
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Україна
 • 中文 (Chinese)
svetovy_den:svetovy_den_prevencie_tyrania_deti-19.november

Svetový deň prevencie týrania detí: 19. november

17/11/2022 17:59 Svetový deň

19. november

#Hashtag#týkasamato

SDG 16 Cieľ 16.2

Vyzývame všetkých našich koaličných členov, partnerov a priateľov na celom svete, aby sa opäť zapojili do miestnych a národných aktivít pri realizácii cieľa OSN pre trvalo udržateľný rozvoj č. 16.2 „Ukončiť zneužívanie, vykorisťovanie, obchodovanie s ľuďmi a všetky formy násilia proti mučeniu detí“ urýchliť lepšiu prevenciu násilia páchaného na deťoch a mládeži vo svete.

18. NOV

Pozývame vás, aby ste použili plagát kampane na druhej strane, pridali svoje meno, logo a akčný program na zvýšenie účasti na vytváraní sveta vhodného pre deti a mládež. Každých 5 minút, ktoré na celom svete zomiera dieťa v dôsledku násilia, musíme zmobilizovať nielen vlády, ale aj všetkých občanov – dospelých a mládež –, aby sa zaviazali k plnému uplatňovaniu práva detí na dôstojnosť a nenásilie.

20. NOV

CIEĽ 16/ SDG 16

Podporovať mierové a inkluzívne spoločnosti pre trvalo udržateľný rozvoj, poskytovať prístup k spravodlivosti pre všetkých a budovať efektívne, zodpovedné a inkluzívne inštitúcie na všetkých úrovniach. 1)

SDG 16
SDG 16, Foto: CIEĽ 16: MIER, SPRAVODLIVOSŤ A SILNÉ INŠTITÚCIE Dostupné online

 1. Mierové spoločnosti – chrániť deti pred násilím, vykorisťovaním a zneužívaním.
 2. Spravodlivé spoločnosti – zabezpečiť, aby bolo každé dieťa plne rešpektované, chránené a naplnené.
 3. Inkluzívne spoločnosti – zapojiť všetky deti do procesov a rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú ich a spoločnosť v širšom zmysle.

Cieľ 16.2/ SDG 16.2

Cieľ 16.2/ SDG 16.2 CHRÁŇTE DETI PRED ZNEUŽÍVANÍM, VYUŽÍVANÍM, OBCHODOVANÍM A NÁSILÍM

Skoncovať so zneužívaním, vykorisťovaním, obchodovaním a všetkými formami násilia páchaného na deťoch a ich mučenia.

Súvisiace dokumenty

Súvisiace príspevky


Zdroj: https://www.woman.ch/19-days-of-activism-prevention-kit/world-day-for-prevention-of-child-abuse-19-nov/
Zdroj: https://sdgs.un.org/topics/violence-against-children
Zdroj: https://www.globalgoals.org/goals/16-peace-justice-and-strong-institutions/


Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 1, Doteraz: 261

¯\_(ツ)_/¯

1)
data.unicef.org, CIEĽ 16: MIER, SPRAVODLIVOSŤ A SILNÉ INŠTITÚCIE, Dostupné online, cit. ods. 1
svetovy_den/svetovy_den_prevencie_tyrania_deti-19.november.txt · Posledná úprava: 19/11/2022 07:46 od aix150