Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Suomi
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Magyar
 • Italiano
 • Latvia
 • Litva
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Україна
 • 中文 (Chinese)
2022-2023:vysledky_prijimacich_skusok-informacie

VÝSLEDKY prijímacích skúšok - informácie

29/04/2022 10:35 》Prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023, Školský rok 2022/2023, September 2022

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:

zoznam informácie Poradovník s kódom žiaka sa bude nachádzať na dverách školy a na internete (https://ssjh.edupage.org/) po druhom termíne prijímacích skúšok (kód žiaka sa nachádza v pozvánke na prijímacie skúšky):

 • 18. mája 2022 (streda) pre Gymnázium
 • 18. mája 2022 (streda) pre SOŠ

:!: ZVEREJNENIE zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania

PRIJATÝ UCHÁDZAČ:

• dostane tlačivá: ROZHODNUTIE o prijatí a ZÁVÄZNÉ POTVRDENIE o nastúpení/nenastúpení na štúdium

ZÁPIS:

je možný len so ZÁVÄZNÝM POTVRDENÍM o nastúpení/nenastúpení na štúdium, ktoré uchádzač dostane v obálke spolu s ROZHODNUTÍM o prijatí. Vyplnené ZÁVÄZNÉ POTVRDENIE o nastúpení/nenastúpení na štúdium doručte najneskôr do 25.5.2022 nasledujúcim spôsobom:

 • a) osobne na sekretariát školy,
 • b) naskenované tlačivo odoslať na ssjhbj@slovanet.sk,
 • c) poštou na adresu školy.

NEPRIJATÝ UCHÁDZAČ:

• dostane tlačivá: ROZHODNUTIE o neprijatí a ODVOLANIE proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium. V prípade, ak uchádzač má záujem študovať na našej škole, svoje ODVOLANIE doručí na adresu školy do piatich dní odo dňa doručenia ROZHODNUTIA.

V mnohých prípadoch sa prijatí uchádzači rozhodujú medzi dvomi školami. Uchádzač sa môže zapísať len na jednu školu. Miesta sa budú uvoľňovať podľa toho, ako sa budú uchádzači zapisovať na štúdium (po zaslaní potvrdení o nastúpení/nenastúpení na štúdium najneskôr do 25. mája 2022). Na uvoľnené miesta budeme oslovovať ďalších uchádzačov podľa poradia, ktorí škole doručili ODVOLANIE proti neprijatiu pre nedostatok miesta.

Z tohto dôvodu žiadame všetkých záujemcov o štúdium na našej škole, ktorí sú neprijatí pre nedostatok miesta, aby nám na adresu školy čo najskôr doručili svoje ODVOLANIE do piatich dní odo dňa doručenia ROZHODNUTIA.

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 2 / Včera: 0, Doteraz: 47

¯\_(ツ)_/¯

2022-2023/vysledky_prijimacich_skusok-informacie.txt · Posledná úprava: 19/05/2022 07:06 od aix150