Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
medzinarodny_den:medzinarodny_den_deti

Medzinárodný deň detí

27/05/2022 19:59 Medzinárodný deň

1. jún

#MDD

Svetový deň rodičov
Národný deň rodičov

Medzinárodný deň detí je sviatok, ktorý sa na Slovensku slávi od roku 1952. V tento deň si rezort školstva spolu s priamo riadenými organizáciami pripravil množstvo aktivít, pri ktorých sa zabavia nielen tí najmenší, ale zaujmú aj dospelých.

Každá krajina vo svete oslavuje Medzinárodný deň detí v iný deň.

Deň detí v júni aj v novembri

V roku 1952, keď už sa slávil Deň pre ochranu detí, sa Medzinárodná únia pre starostlivosť o dieťa usilovala o vyhlásenie dňa, ktorý by oslavoval výhradne deti. Na túto snahu zareagovala OSN a v roku 1954 vyhlásila Svetový deň detí. Cieľom vyhlásenia bolo, aby každý štát raz v roku uprel pozornosť na svojich najmladších obyvateľov.

Účelom vyhlásenia bola aj podpora detí, poskytnutie dobrých podmienok pre ich zdravý vývoj a prístupu k vzdelaniu. Valným zhromaždením OSN bolo všetkým štátom odporučené, aby oslavovali deti v rovnaký deň.

Svetový deň rodičov

Valné zhromaždenie OSN v rezolúcii A/RES/66/292 zo 17. septembra 2012 vyhlásilo 1. jún aj za Svetový deň rodičov s tým, aby sa zdôraznila úloha rodičov na celom svete.

Kdekoľvek je človek, tam je príležitosť na láskavosť.“
— Lucius Annaeus Seneca (hispánsko-rímsky stoický filozof, zomrel v roku 65 po Kr.)

Robte veci pre ľudí nie preto, kým sú alebo čo robia na oplátku, ale preto, kým ste vy.”
— Harold S. Kushner (americký rabín, narodený v roku 1935)

“Vždy sa snažte byť trochu láskavejší, ako je potrebné.”
— JM Barrie (Sir James Matthew Barrie, škótsky spisovateľ a dramatik, 1860 – 1937)

Cieľ 4: Kvalitné vzdelávanie

Vzdelanie umožňuje vzostupnú socioekonomickú mobilitu a je kľúčom k úniku z chudoby. Za posledné desaťročie sa dosiahol významný pokrok smerom k zvýšeniu prístupu k vzdelávaniu a počtu zápisov do škôl na všetkých úrovniach, najmä pre dievčatá. Napriek tomu asi 260 miliónov detí v roku 2018 stále nechodilo do školy – takmer jedna pätina celosvetovej populácie v tejto vekovej skupine. A viac ako polovica všetkých detí a dospievajúcich na celom svete nespĺňa minimálne normy odbornej spôsobilosti v čítaní a matematike.

V roku 2020, keď sa pandémia COVID-19 rozšírila po celom svete, väčšina krajín oznámila dočasné zatvorenie škôl, čo ovplyvnilo viac ako 91 percent študentov na celom svete. Do apríla 2020 takmer 1,6 miliardy detí a mládeže nechodilo do školy . A takmer 369 miliónov detí, ktoré sa spoliehajú na školskú stravu , muselo hľadať iné zdroje dennej výživy.

Nikdy predtým nebolo toľko detí v rovnakom čase mimo školy, čo narúšalo učenie a zlepšovanie životov, najmä tých najzraniteľnejších a marginalizovaných. Globálna pandémia má ďalekosiahle dôsledky, ktoré môžu ohroziť ťažko dosiahnuté úspechy v zlepšovaní globálneho vzdelávania.

MDD Bardejov
MDD Bardejov, Cieľ 4: Kvalitné vzdelávanie

Súvisiace príspevky

Zdroj: https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 2, Doteraz: 415

¯\_(ツ)_/¯

medzinarodny_den/medzinarodny_den_deti.txt · Posledná úprava: 01/11/2022 14:08 od aix150