Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
oznam:vzdelavanie_od_12.4.2012

Vzdelávanie od 12. apríla 2021

Vzdelávanie od 12.4.2021

Bardejov od 12.4.2021 (ssjh): Vzhľadom na zlepšujúcu sa pandemickú situáciu, vysokú mieru zaočkovanosti zamestnancov v školách, rovnako ako aj na základe intenzívnych rokovaní s tímom epidemiológov a odborníkov, sa menia rozhodnutia ministra pre vyučovanie:

O týždeň sa školy otvoria aj pre väčšinu ôsmakov a deviatakov ZŠ

Rozhodnutie ministra z 8. 4. 2021 s účinnosťou od 12. 4. 2021 , vyberám:

A. S účinnosťou od 12. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021

1. obnovuje školské vyučovanie v

g) stredných školách v posledných ročníkoch,

h) stredných školách okrem posledných ročníkov pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Manuál Návrat do škôl 2021 bol aktualizovaný k 8. 4. 2021 postupujeme podľa manuálu Návrat do škôl aktualizovaný k 8. 4. 2021. (viď. stránka MŠVVaŠ SR) s platnosťou od 12.4.2021:

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-4-2021/

Ďalšie informácie budú prezentované v pondelok 12. apríla 2021, kedy ministerstvo školstva oznámi, ako budú fungovať školy od 19. apríla 2021.

Od 12.4. do 18.4. 2021 Bardejov: II. Stupeň varovania.

Prezenčné vzdelávanie s testom, platnosť testu 7 dní, vrátane zákonného zástupcu alebo len plnoletý študent.

Ing. Peter Dulenčin PhD., riaditeľ školy

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 1, Doteraz: 423

¯\_(ツ)_/¯

oznam/vzdelavanie_od_12.4.2012.txt · Posledná úprava: 13/04/2021 07:22 od aix150