Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
studium:odborne_predmety:ree:vypinacie_charakteristiky_isticov

Vypínacie charakteristiky ističov

Vypínacia charakteristika (obr. 2), niekedy nazývaná čas/prúd, udáva závislosť vypínacieho času od prúdu, ktorý preteká ističom. Treba si uvedomiť, že charakteristiky znázorňované v katalógoch všetkých výrobcov predpokladajú istič za studeného stavu, tzn. bez predchádzajúceho pôsobenia tepelných účinkov prechádzajúceho prúdu. Vzhľadom na výrobnú toleranciu a vlastnosti použitých materiálov nie je možné, aby bola charakteristika tvorená jednou krivkou, preto je tvorená dolnou a hornou medzou tolerancie a medzi nimi (vyšrafovaná oblasť na obr. 2) musí dochádzať k vypnutiu ističa. Vypínaciu charakteristiku možno rozdeliť na nasledujúce časti:


obr.1 Rez ističom

Vypínaciu charakteristiku možno rozdeliť na nasledujúce časti:

1. Oblasť vypínania nízkych nadprúdov – táto oblasť je znázornená hyperbolickým tvarom vypínacej charakteristiky v čase desiatok až stoviek sekúnd. Je to oblasť pôsobenia časovo závislej spúšte. O vypínanie ističa sa v tomto prípade stará bimetal (obr. 1, časť 1), ktorý svojím zahrievaním a z toho vychádzajúceho ohybu vypína už spomínané preťaženie.

2. Oblasť vypínania stredných nadprúdov – časť charakteristiky znázornená zvislými úsečkami vo vypínacej charakteristike. Je to oblasť pôsobenia okamžitej skratovej spúšte, v ističi realizovanej elektromagnetom – cievkou s jadrom (obr. 1, časť 2). Náhla zmena prúdu (moment skratu) spôsobí vznik takého magnetického poľa v cievke, že dôjde k pohybu jadra, ktoré úderom do voľnobežky spínacieho mechanizmu zapríčiní rozopnutie ističa.

3. Oblasť obmedzenia skratových prúdov – oblasť v čase 0,01 sekundy a menej, keď vplyvom elektrodynamických síl skratového prúdu dochádza k odtrhnutiu kontaktov od seba (obr. 1, časť 3). Tento jav sa deje v prvej polovlne skratového prúdu, kde dochádza k obmedzeniu prejdenej energie. Kontakty sa rozopnú skôr, ako skratový prúd dosiahne svoju maximálnu hodnotu.


obr.2 Vypínanie charakteristiky ističov

Norma STN EN 60898-1: Ističe pre nadprúdové istenie domových a podobných inštalácií definuje tri typy vypínacích charakteristík pod označením B, C a D.

Eaton B10
Istič Eaton 10A s vypínacou charakteristikou B

Eaton C10
Istič Eaton 10A s vypínacou charakteristikou C

Eaton D10
Istič Eaton 10A s vypínacou charakteristikou D

:!: Zs - Impedancia poruchovej slučky - istič
:!: Druhy istiacich prvkov

Zdroj obrázkov: atp journal
Zdroj: atp journal https://www.eatonelectric.sk/content/download/ATP_201606_34-35.pdf

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 11 / Včera: 2, Doteraz: 1385

¯\_(ツ)_/¯

studium/odborne_predmety/ree/vypinacie_charakteristiky_isticov.txt · Posledná úprava: 13/03/2022 12:38 od aix150