Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
maturita:meracie_systemy

Téma č. 24 MERACIE SYSTÉMY

Úloha 24.1

 • Vysvetlite pojmy: merací rozsah, rozsah stupnice, konštanta meracieho prístroja, trieda presnosti a vlastná spotreba meracieho prístroja.
 • Uveďte možné rušivé vplyvy na presnosť údaja meracieho prístroja.

Úloha 24.2

 • Pomocou názorného obrázku vysvetlite princíp činnosti a použitie magnetoelektrického, feromagnetického, elektrodynamického a indukčného prístroja.

Úloha 24.3

 • Nakreslite a vysvetlite úraz elektrickým prúdom.
 • Popíšte fyziologické účinky prúdu na ľudský organizmus.
 • Popíšte poskytnutie prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

Úloha 24.1

Vysvetlite pojmy: merací rozsah, rozsah stupnice, konštanta meracieho prístroja, trieda presnosti a vlastná spotreba meracieho prístroja

merací rozsah M
predstavuje maximálnu hodnotu, ktorú môže meraná veličina pri meraní dosiahnuť. Udáva sa na kryte prístroja, alebo priamo na stupnici, niektoré prístroje majú len jeden merací rozsah, iné majú niekoľko rozsahov.

rozsah stupnice D
Udáva počet dielikov stupnice, resp. dĺžku stupnice vyjadrenú v dielikoch.

konštanta meracieho prístroja
vyjadruje hodnotu meranej veličiny pripadajúcej na 1 dielik stupnice.

K = M /D [jednotka/d; jednotka, d)]

trieda presnosti
vyjadruje jeho presnosť. Je to číslo z predpísaného radu: 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,5- 1 - 1,5 - 2,5 – 5.

vlastná spotreba
Väčšina prístrojov odoberá energiu potrebnú pre svoju činnosť zmeraného meraného obvodu. Táto spotreba zaťažuje meraný obvod a spôsobí v ňom určité zmeny napätia a prúdu, vzniká chyba metódy.

Spotreba ampérmetra - prechodom meraného prúdu I vzniká na vnútornom odpore ampérmetra RA úbytok napätia ΔUA

ΔPA = ΔU . I = RA . I2 [W; Ω, A2]

Spotreba voltmetra - pri meraní napätia U tečie volmetrom s vnútorným odporom RV prúd IV.

ΔPV = U . IV = U2 / RV [W; V2, Ω]

Uveďte možné rušivé vplyvy na presnosť údaja meracieho prístroja

Veľkosť výchylky prístrojov okrem meranej veličiny ovplyvňujú:

 1. Teplota, prístroje merajú najpresnejšie pri teplote 20 °C
 2. Cudzie magnetické polia
 3. Elektrostatické polia
 4. Mechanické poškodenia, ohnutá ručička, väčšie trenie otočnej časti
 5. Zmena frekvencie

:!: https://ssjh.sk/dokuwiki/doku.php/studium/odborne_predmety/elr/chyby_a_presnost_merania_trieda_presnosti

Úloha 24.2

Pomocou názorného obrázku vysvetlite princíp činnosti a použitie magnetoelektrického, feromagnetického, elektrodynamického a indukčného prístroja

magnetoelektrický systém
magnetoelektrický systém

feromagnetický systém s plochou cievkou
feromagnetický systém s plochou cievkou

feromagnetický systém s kruhovou cievkou
feromagnetický systém s kruhovou cievkou

elektrodynamický systém
elektrodynamický systém

indukčný systém
indukčný systém

schamatické značky meracích systémov

Úloha 24.3

Nakreslite a vysvetlite úraz elektrickým prúdom.

2 mA, 10 mA, 20 - 25 mA, 30 mA

K úrazu najčastejšie dochádza:

 • A. zaradením vypínača (poistky) do PEN vodiča,
 • B. zámenou krajného vodiča a vodiča PEN,
 • C. prerušením vodiča PEN.

TN-C, zdroj ohrozenia života

Popíšte fyziologické účinky prúdu na ľudský organizmus

 • mravenčenie, tŕpnutie, ľahký spazmus (kŕče)
 • kŕčové svalové reakcie, ktoré už človek nedokáže ovládať, dýchacie ťažkosti, zatiaľ ešte bez fibrilácie srdcového svalu
 • zastavenie dýchania, ťažké popáleniny, možnosť zastavenia srdcovej činnosti
 • pravdepodobnosť vzniku fibrilácie

:!: https://ssjh.sk/dokuwiki/doku.php/studium/odborne_predmety/ree/ucinky_stredaveho_prudu

Popíšte poskytnutie prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom

Oživenie činnosti srdca a pľúc

kontrola pulzu ruky 2 vdychy 30 ku 2

 1. Kontrola pulzu
 2. Umiestnenie ruky pri nepriamej masáži srdca
 3. Nepriama masáž srdca

Pri zastavení krvného obehu, ak osoba nereaguje na oslovenie, potrasenie prípadne bolestivý podnet, nedvíha sa jej hrudník, skontrolujte či sa v ústach nenachádza cudzie teleso, ktoré by mohlo spôsobiť nepriechodnosť dýchacích ciest, ak áno, pokúste sa ho odstrániť a začnite s kardiopulmonálnou resuscitáciou (srdcovo-pľúcne oživovanie).

 1. 2 vdychy
 2. 30 stlačení hrudníka a nasledujú 2 vdychy.

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 3 / Včera: 1, Doteraz: 1350

¯\_(ツ)_/¯

maturita/meracie_systemy.txt · Posledná úprava: 11/04/2022 15:47 od aix150