Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
spravy:casovy_harmonogram_prijimacieho_konania_2021

Časový harmonogram prijímacieho konania 2021

V súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára 2021 a Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10124:1 - A1810 z 26.01.2021 sa prijímacie konanie 2021/2022 riadi týmto časovým harmonogramom:


08. apríl 2021 (štvrtok) podanie prihlášky riaditeľovi ZŠ zákonným zástupcom žiaka
16. apríl 2021 (piatok) doručenie prihlášky riaditeľovi SŠ
03. máj 2021 (pondelok) 1. termín prijímacích skúšok
10. máj 2021 (pondelok) 2. termín prijímacích skúšok
11. máj 2021 (utorok) 2. termín prijímacích skúšok
20. máj 2021 (štvrtok) zverejnenie zoznamu a doručenie rozhodnutia o prijatí/neprijatí zákonnému zástupcovi uchádzača
25. máj 2021 (utorok) doručenie potvrdenia o nastúpení/nenastúpení od zákonného zástupcu uchádzača

O ďalších skutočnostiach súvisiacich napr. s II. kolom prijímacieho konania vás budeme informovať po vydaní ďalšieho usmernenia zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Organizácia prijímacieho konania Bardejov
Organizácia a harmonogram prijímacích skúšok 2020/2021

Organizácia prijímacieho konania Bardejov
Prijímacie konanie na strednej škole

Ing. Peter Dulenčin PhD. riaditeľ školy

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 3 / Včera: 2, Doteraz: 718

¯\_(ツ)_/¯

spravy/casovy_harmonogram_prijimacieho_konania_2021.txt · Posledná úprava: 30/04/2021 16:44 od aix150